مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

m فایل متلب ، کامنت گذاری کدها و فیلم نحوه اجرا دارد

۸۸,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

شبیه سازی شبکه 5G برای تحرک خودروها در VANET با منطق فازی در متلب

تصویر 5g-moving-vehicles-vanet-fuzzy-logic-matlab_4674_1 شبیه سازی شبکه 5G برای تحرک خودروها در VANET با منطق فازی در متلب

شبیه سازی شبکه 5G برای تحرک خودروها در VANET با MATLAB

شبکه بین خودرویی VANET عامل اصلی تحرک ناهمگن (Heterogenous Mobility) در ارتباطات 5G است. شبکه ونت (VANET) دارای واحدهای ارتباطی اصلی OBU (واحد داخل خودرو) و RSU (واحد کنار جاده ای) می باشد. در این پروژه شبیه سازی شبکه 5G برای تحرک خودروها در شبکه VANET با منطق فازی در نرم افزار MATLAB به همراه کامنت گذاری کدها انجام شده است که در ادامه به معرفی این پروژه و سناریو آن پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی آن در محیط متلب قرار داده است.

معرفی پروژه

در این پروژه که سناریوی ما در آن بزرگراه می باشد، همه گره ها با سرعت های مختلفی حرکت می کنند اما هنگام شبیه سازی سرعت را یکسان نگه می دارند. در این سناریو عرض جاده 70 متر و طول آن نیز 5000 متر در نظر گرفته شده که در هر جهت سه لاین داریم. خودروها به صورت تصادفی در هر لاین از یک جهت، حرکت می کنند و تغییر رفتار خود بر روی هر لاین را برای کارهای بعدی حفظ می کنند. در این پروژه انتخاب سر خوشه با استفاده از منطق فازی (Fuzzy logic) پیاده سازی شده است. واحد کنار جاده ای (RSU) کل شبکه را به مناطق مختلف تقسیم می کند که هر منطقه به سر خوشه (Cluster Head – CH) احتیاج دارد. این سر خوشه با منطق فازی انتخاب می شود.

مراحل شبیه سازی

کل شبیه سازی به چهار مرحله اصلی تقسیم می شود که شامل تولید جاده ها ، قرار دادن واحد کنار جاده ای (RSU) ، موقعیت و حرکت گره ها و انتخاب سر خوشه (Cluster Head) می باشد.

 • تولید جاده ها
 • قرار دادن واحد کنار جاده ای (RSU)

واحد های کنار جاده ای (RSUs) در فاصله جغرافیایی ثابت قرار می گیرند. در حین شبیه سازی مختصات موقعیت RSU و گره ها ، همسایگان آنها ، فاصله با همسایگان و غیره به عنوان ساختار ذخیره می شوند.

 • موقعیت و حرکت گره ها

گره ها به طور تصادفی در هر دو مسیر ترافیکی در هر لاین مستقر می شوند. هیچ گره ای از بین لاین ها عبور نمی کند و در لاین خود حرکت می کند. تحرک خودرو به سرعت خودرو بستگی دارد و موقعیت آنها مدام به روز می شود.

 • انتخاب سر خوشه (Cluster Head)

هر RSU شناسه (ID) خودروی موجود در منطقه خود را ذخیره می کند و باعث ایجاد خوشه ای از چنین خودرو می شود. یک سر خوشه برای انتقال داده با انرژی کارا با استفاده از منطق فازی انتخاب می شود. ورودی سیستم فازی سه ویژگی دارد که شامل اتصال شبکه ، فاصله متوسط و سرعت متوسط خودروها می باشد.

 


تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5
تصویر 6
تصویر 7
تصویر 8
تصویر 9
تصویر 10
تصویر 11
تصویر 12
تصویر 13
تصویر 14
تصویر 15
تصویر 16
تصویر 17
تصویر 18
تصویر 19
تصویر 20
باکس دانلود
شناسه:
۴۶۷۴
توضیحات:
m فایل متلب ، کامنت گذاری کدها و فیلم نحوه اجرا دارد
قیمت:
۸۸,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۲ مورد)
 1. تصویر آواتار کاربر 0
  پريسا دوشنبه , 14 تیر

  اين پروژه از روى مقاله اى پياده سازى شده؟

  • تصویر آواتار کاربر 1
   یعثوب سیفی زادهدوشنبه , 14 تیر

   خیر مقاله پایه نداره.