الگوریتم های مسیریابی

الگوریتم های مسیریابی

الگوریتم های مسیریابی متفرقه

الگوریتم مسیریابی AdaptiveZ در شبکه روی تراشه (NOC)

تصویر AdaptiveZ-routing-algorithm-noc-network_2897_1 الگوریتم مسیریابی AdaptiveZ در شبکه روی تراشه (NOC)

الگوریتم مسیریابی AdaptiveZ

در این بخش معرفی الگوریتم مسیریابی AdaptiveZ را آماده کردیم که یکی از روش های مسیریابی در شبکه های NOC می باشد و در سال 2011 معرفی شده که مقاله مرجع آن نیز در ادامه همین پست برای دانلود رایگان قرار داده شده است.

الگوریتم مسیریابی AdaptiveZ

الگوریتم مسیریابی AdaptiveZ که عملکرد آن بر روی شبکه روی تراشه می باشد، از ساختاری به نام  3D NOC Bus Hybryd استفاده می کند که در آن مسیریاب ها در یک ساختار سه بعدی قرار دارند و لینک های عمودی این ساختار سه بعدی از نوع گذرگاه می باشند. لذا خطا در این لینک عمودی برای همه لایه ها در نظر گرفته می شود شکل زیر این ساختار را به همراه لینک های دارای اشکال نشان می دهد.

تصویر AdaptiveZ-routing-algorithm-noc-network_2897_2 الگوریتم مسیریابی AdaptiveZ در شبکه روی تراشه (NOC)

شکل 1: ساختار 3D NOC Bus Hybryd

هر گذرگاه دارای یک هماهنگ کننده به نام Bus Arbiter می باشد و هر نود با استفاده از سیگنال req درخواست خود را به Bus Arbiter می رساند و Bus Arbiter نیز با استفاده از سیگنال های wait و grant در خواست ها را کنترل می کند که نحوه کار الگوریتم نیز به صورت زیر می باشد.

اگر مبدا و مقصد در یک لایه باشند از الگوریتم xy برای مسیریابی در شبکه استفاده می شود. در غیر این صورت اگر مبدا و مقصد در دولایه مجزا و در بالا و پایین همدیگر باشند (یعنی شماره z آنها با هم برابر باشد) آنگاه مبدا یک سیگنال req به همراه شناسه لایه مقصد را برای Bus Arbiter می فرستد و منتظر می ماند تا سیگنال grant را دریافت کند (grant=1).

در غیر این صورت اگر مبدا و مقصد در دو لایه مجزا باشند و در بالا و پایین همدیگر نیز نباشند آنگاه مبدا یک سیگنال req به همراه شناسه لایه مقصد را برای Bus Arbiter می فرستد و اگر wait=1 بود (یعنی مقصد آزاد است ولی گذرگاه مشغول است) منتظر می ماند تا سیگنال grant را دریافت کند و اگر wait=0 بود آنگاه یعنی مقصد آزاد نیست و باید به مسیریابی افقی ادامه دهیم و در طول مسیر آنقدر این کار را ادامه دهیم تا سیگنال grant را دریافت کنیم. در این الگوریتم برای پیاده سازی اشکال wait را برای لینک خراب به صورت دائمی برابر 0 قرار می دهیم. در شکل زیر مثالی از این الگوریتم را مشاهده می کنید.

تصویر AdaptiveZ-routing-algorithm-noc-network_2897_1 الگوریتم مسیریابی AdaptiveZ در شبکه روی تراشه (NOC)

شکل 2: مثالی از الگوریتم مسیریابی تحمل پذیر اشکال AdaptiveZ

در این مثال مبدا، نخست سیگنال req را به همراه شناسه لایه مقصد برای Bus Arbiter 1 می فرستد و اگر نتوانست grant را دریافت کند طبق الگوریتم مسیریابی xy به نود بعدی می رود و همین عمل را تکرار می کند و آنقدر این کار را تکرار می کند تا grant را دریافت کند. این الگوریتم برای مقابله با بن بست از کانال مجازی استفاده می کند و همچنین تمهیداتی را هم برای تعادل ترافیکی و تعادل گرمایی اندیشیده است.

الگوریتم مسیریابی AdaptiveZ در مقاله ای با عنوان Congestion Aware, Fault Tolerant, and Thermally Efficient Inter-Layer Communication Scheme for Hybrid NoC-Bus 3D Architectures معرفی شده که در ادامه قابل دانلود می باشد.

 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است