مقاله بررسی گسترده در مورد اینترنت پهپادها (IoD)

 • سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
 • بازدید ۷۳۸ نفر

تصویر survey-internet-of-drones_paper_7509_1 مقاله بررسی گسترده در مورد اینترنت پهپادها (IoD)

بررسی گسترده در مورد اینترنت پهپادها (IoD)

در این بخش مقاله بررسی گسترده در مورد اینترنت پهپادها (IoD) با عنوان انگلیسی An extensive survey on the Internet of Drones برای دانلود رایگان قرار داده ایم که در قالب 38 صفحه به زبان انگلیسی ارائه شده است. در ادامه به چیکده این مقاله اینترنت پهپادها (IoD) پرداخته و فهرست مطالب مقاله به همراه لینک دانلود رایگان آن قرار داده شده است. همچنین تصاویر مفهومی از محتوای مقاله قابل مشاهده است.

اینترنت پهپادها (IoD)

اینترنت هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپادها (Internet of Drones – IoD) اخیرا به دلیل سازگاری بالای آن با طیف گسترده ای از سناریوهای پیچیده، شتاب بیشتری گرفته است. در واقع، وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپاد) به لطف برخی مزایای فنی و عملی می توانند با موفقیت در کاربردهای مختلف مانند کشاورزی، ماموریت های جستجو و نجات، سیستم های نظارتی، ماموریت در خدمات حیاتی به کار گرفته شوند. تحرک بالا، قابلیت گسترش مناطق تحت پوشش به صورت بی سیم، یا توانایی دسترسی به مکان های غیرقابل دسترس برای انسان، جمله ویژگی های پهپادها در خدمات رسانی می باشند. علاوه بر این، استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به طور امیدوارکننده ای پارامترهای عملکرد معماری های مختلف شبکه، به عنوان مثال، قابلیت اطمینان، اتصال، توان عملیاتی و تاخیر را بهبود می بخشد. با این حال، استفاده از شبکه های هواپیماهای بدون سرنشین منجر به مسائل متعددی در ارتباط با غیرقابل اطمینان بودن ذاتی محیط بی سیم، مدت زمان باتری ها، و درجه تحرک بالا می شود که ممکن است باعث تغییرات مکرر توپولوژی شود. همچنین مسائل امنیتی و حریم خصوصی باید به درستی بررسی شود.

معرفی مقاله

این مقاله تعداد بسیار زیادی از آثار تولید شده در مقالات اخیر در موضوعات مرتبط با IoD را مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به سایر بررسی ‌ها در مورد موضوعات مرتبط با اینترنت پهپاد (IoD) ، هدف کار حاضر طبقه بندی جنبه ‌های چندوجهی IoD می باشد، و یک رویکرد طبقه ‌بندی از محیط IoD را پیشنهاد می کند که در دو جهت اصلی توسعه می یابد. در ابتدا IoD با توجه به کاربردهای احتمالی و سناریوهای عملیاتی منابع معرفی می شود. همچنین این کار با توجه به کاربردی بودن و با تمرکز اختصاصی بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی که پذیرش هواپیماهای بدون سرنشین در مقیاس ممکن است داشته باشد را مورد بحث قرار داده است. در سطح ماکروسکوپی، ساختار پشته پروتکل اینترنت را دنبال می کند، که از لایه فیزیکی شروع می شود و تا لایه های بالایی گسترش می یابد، بدون اینکه از رویکردهای میان لایه ای و بهینه سازی غافل شود. در سطحی دقیق تر، تمام آثار مربوط به هر لایه از پشته، با توجه به مسائل مختلفی که چالش های خاصی را برای هر لایه پیشنهاد می کند، و مرتبط‌ ترین تفاوت ها را با سایر بررسی‌های موجود در ادبیات تحقیق طبقه بندی می کند. برای ارائه یک بینش عمیق تر، کار حاضر بسیاری از جنبه های IoD را با بررسی کامل ملاحظات حریم خصوصی و امنیتی دربر می گیرد. در نهایت، بحثی در مورد چالش های اصلی تحقیق و جهت گیری های احتمالی آینده، با تمرکز بر مسائل باز و امیدوارکننده ترین تکنولوژی هایی که شایسته توسعه بیشتر در زمینه IoD هستند، انجام می شود.

تصویر survey-internet-of-drones_paper_7509_5 مقاله بررسی گسترده در مورد اینترنت پهپادها (IoD)

فهرست مطالب مقاله

 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسی مقالات مرتبط
 • بررسی اهداف عمومی
 • بررسی ویژه مقالات مروری
 • کاربردپذیری IoD
 • فیلدهای کاربردی IoD
 • اقتصاد IoD
 • لایه فیزیکی
 • تکنیک های مدولاسیون
 • افزایش کیفیت سیگنال
 • قابلیت اتصال
 • تحلیل و بهینه سازی پوشش
 • تخصیص و بهینه سازی منابع
 • رله و مسیریابی
 • شبکه های مشارکتی
 • برنامه ریزی مسیر و بهینه سازی موقعیت
 • سناریوهای کاربردی
 • حداکثرسازی و ارزیابی توان عملیاتی
 • حداکثرسازی توان عملیاتی در لایه فیزیکی
 • حداکثرسازی توان عملیاتی در لایه پیوند داده
 • مدل سازی کانال و تعیین مشخصات
 • بهینه سازی موقعیت
 • تجزیه و تحلیل و بهینه سازی معیارهای عملکرد
 • مدل های کانال وابسته به ارتفاع
 • ارتباطات mmWave
 • نمایش محیط و تعیین مشخصات
 • مدل سازی و تحلیل فرکانس
 • فناوری های ارتباطی
 • فناوری ارتباط WiFi
 • فناوری ارتباطات mmWave
 • ارتباطات از نوع ماشینی
 • سایر فناوری های ارتباطی
 • مقایسه با سایر تحقیقات
 • درس های آموخته شده
 • لایه پیوند داده
 • تخصیص و بهینه سازی منابع
 • شبکه های مشارکتی
 • بهینه سازی توان عملیاتی
 • مشکلات بهینه سازی
 • سایر طرح های دسترسی
 • استراتژی های کدگذاری
 • طرح های مشارکتی
 • استراتژی های حفاظت از خطا
 • زمان بندی
 • بهبود توان عملیاتی
 • بهینه سازی مصرف انرژی
 • طرح های دسترسی چندگانه mmWave
 • سایر پیشنهادات زمان بندی
 • مقایسه با سایر تحقیقات
 • درس های آموخته شده
 • لایه شبکه
 • استراتژی های مشارکتی
 • افزایش قابلیت اتصال
 • جمع آوری داده ها
 • بهره وری انرژی
 • پروتکل های مسیریابی
 • شبکه های ادهاک پروازی (FANETs)
 • مسیریابی A2G
 • شبکه های بین خودرویی وسایل نقلیه (VANETs)
 • مسیریابی مبتنی بر مدل
 • طرح های رله
 • شبکه های سلولی
 • رله و ایستگاه پایه پهپادها (UAV-BS)
 • بازیابی مسیر
 • ذخیره انرژی
 • ارتباطات mmWave
 • سایر الگوریتم ها
 • مقایسه با سایر تحقیقات
 • درس های آموخته شده
 • لایه انتقال و لایه کاربردی
 • تجربه کیفیت
 • تخلیه محاسبات و تخصیص وظایف
 • ویدیو استریم
 • جمع آوری و توزیع داده ها
 • نظارت و مدیریت رویدادها
 • درس های آموخته شده
 • لایه متقاطع و رویکردهای بهینه سازی
 • بهینه سازی مسیر و جلوگیری از برخورد
 • تخمین وضعیت و بهینه سازی
 • تشکیل و کنترل شبکه
 • تحلیل و بهینه سازی پوشش
 • درس های آموخته شده
 • جنبه های امنیتی و حریم خصوصی
 • شناسایی و طبقه بندی پهپادها
 • تهدیدات امنیتی و اقدامات متقابل
 • امنیت در سناریوهای کاربردی خاص
 • مکانیسم های احراز هویت
 • چارچوب های امنیتی
 • حفظ حریم خصوصی
 • امنیت در لایه فیزیکی
 • درس های آموخته شده
 • یافته های اصلی و دیدگاه های تحقیقات آتی
 • یافته های اصلی در ادبیات تحقیق
 • چالش های تحقیق و جهت گیری های احتمالی آینده
 • سایر اظهارات
 • نتیجه گیری
 • قدردانی
 • منابع
 


باکس دانلود
مطالب مرتبط
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است