شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET

شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET

شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ با OPNET

در این بخش پروژه شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با نرم افزار OPNET را به همراه فیلم آموزشی مرحله به مرحله فارسی آماده کردیم که بر اساس مقاله Analysis of Ping of Death DoS and DDoS Attacks انجام شده است. در ادامه به معرفی این پروژه امنیت شبکه پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی ها به همراه لینک دانلود رایگان مقاله مرجع قرار داده شده است.

حمله پینگ مرگ (Ping of Death)

اثر حمله پینگ مرگ (Ping of death) از دستگاه های مستقل و چندگانه با پیکربندی شبکه های سالم با استفاده از حمله به پایگاه داده و سرور پروتکل انتقال فایل (FTP) مقایسه می شود. نرم افزار شبیه ساز OPNET 14.5 برای طراحی و تجزیه و تحلیل عملکرد شبکه استفاده می گردد.

معرفی پروژه

ما در این پروژه سه سناریو داریم که هر سه را با همدیگر مقایسه می کنیم. اولین سناریو با توپولوژی شبکه سالم و به صورت کاربردی مدل شده است. سناریو دوم و سوم برای ایجاد حمله DOS و DDOS بر روی سرور دستگاه مستقل و دستگاه های چندگانه پیکربندی شده است. شبیه سازی هر سه سناریو در محیط نرم افزار آپنت انجام شد و در خروجی ها، میانگین زمان پاسخگویی، ترافیک دریافتی، ترافیک ارسالی و همچنین پاسخ بارگذاری و بارگیری بدست آمدند. حملات شبیه سازی شده در شبکه نشان می دهد که حمله DDOS باعث کاهش شدید عملکرد شبکه شده و منجر به افزایش زمان پاسخگویی سرور می شود.

تصاویر خروجی پروژه در محیط OPNET

شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET

شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET

شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET

شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET

شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET

شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET

شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET شبیه سازی تجزیه و تحلیل پینگ مرگ برای حملات DOS و DDOS با OPNET


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید