بازخورد کانال براساس کد بندی وفقی در تقسیم فرکانس دوطرفه سیستم MIMO با متلب

بازخورد کانال براساس کد بندی وفقی در تقسیم فرکانس دوطرفه سیستم MIMO با متلب

بازخورد کانال براساس کد بندی وفقی سیستم MIMO با متلب

در این بخش پروژه شبیه سازی بازخورد کانال براساس کد بندی وفقی در تقسیم فرکانس دوطرفه سیستم MIMO را در نرم افزار MATLAB آماده کرده ایم که بر اساس مقاله Channel Feedback Based on AoD-Adaptive Subspace Codebook in FDD Massive MIMO Systems انجام شده است. در ادامه به معرفی پروژه پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی های این پروژه مهندسی مخابرات و پردازش سیگنال به همراه لینک دانلود مقاله مرجع قرار داده شده است.

معرفی پروژه

بازخورد کانال در روش تقسیم فرکانس دوطرفه (FDD) سیستم چند ورودی چند خروجی چند کاربره (MIMO) ضروری است. برای کاهش هزینه های بازخورد، ما یک کد بندی تطبیقی را برای بازخورد کانال در سیستم های MIMO عظیم FDD پیشنهاد می کنیم. بینش کلیدی ما این است که مشاهداتی را که مسیرهای زاویه خروج (AoD) نسبت به مسیر پیشرفت می کند، متفاوت تر باشند. در زمان هماهنگی زاویه با استفاده از اطلاعات ثابت زاویه خروج (AoD)، کدبندی تطبیقی زیر فضایی پیشنهادی قادر به کوانتیزه برداری کانال با روش دقیق تر می باشد.

ما با استفاده از تجزیه و تحلیل عملکرد، نشان می دهیم که هزینه های بازخورد کد بندی پیشنهاد شده تنها با تعداد کمی از زاویه های خروج مسیر به جای تعداد زیادی از آنتن های ایستگاه پایه (BS)، خطی سازی می کند. شبیه سازی در نرم افزار متلب نشان می دهد که کد بندی وفقی زیر فضایی پیشنهاد شده، کیفیت های بازخورد کانال مناسب را از دست می دهد، در حالی که به سربار کمی نیاز دارد.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

بازخورد کانال براساس کد بندی وفقی در تقسیم فرکانس دوطرفه سیستم MIMO با متلب

شکل بالا تعداد مورد نیاز بیت های بازخورد B برای کد بندی وفقی پیشنهادی را جهت محدود کردن نرخ وقفه در یک مقدار ثابت را نشان می دهد.

بازخورد کانال براساس کد بندی وفقی در تقسیم فرکانس دوطرفه سیستم MIMO با متلب

شکل بالا نرخ هر کاربر از کد بندی وفقی پیشنهادی را در برابر تعداد بیت های کوانتومی نشان می دهد. نرخ هر کاربر از کد بندی پیشنهادی با B0 افزایش می یابد. از آنجایی که زمان هماهنگی زاویه نسبتا طولانی است، متوسط تعداد مورد نیاز برای بیت کوانتیزه AoD بزرگ نیست.

بازخورد کانال براساس کد بندی وفقی در تقسیم فرکانس دوطرفه سیستم MIMO با متلب

شکل بالا نرخ هر کاربر را تحت شرایط مختلف نشان می دهد.

بازخورد کانال براساس کد بندی وفقی در تقسیم فرکانس دوطرفه سیستم MIMO با متلب

شکل بالا مقایسه فاصله بین روش پیشنهادی بازخورد کوانتومی با استفاده از کد بندی وفقی و تکنیک بازخورد آنالوگ با استفاده از کانال پیشنهاد شده را نشان می دهد.

بازخورد کانال براساس کد بندی وفقی در تقسیم فرکانس دوطرفه سیستم MIMO با متلب

شکل بالا مقایسه بین حد بالایی تئوری در فاصله وقفه و نرخ وقفه کد بندی وفقی پیشنهاد شده در برابر تعداد آنتن های ایستگاه پایه (BS) را نشان می دهد. نرخ وقفه تئوری هنگامی که تعداد آنتن های فرعی بیش از ۱۲۰ باشد، به اندازه کافی بیشتر می شود.

بازخورد کانال براساس کد بندی وفقی در تقسیم فرکانس دوطرفه سیستم MIMO با متلب

شکل بالا نشان دهنده مقایسه بین فاصله روش پیشنهادی بازخورد کوانتومی با استفاده از کد بندی وفقی و تکنیک بازخورد آنالوگ با استفاده از کانال پیشنهادی می باشد. نرخ وقفه در روش بازخورد کوانتومی سریع تر از روش بازخورد آنالوگ (معکوس) کاهش می یابد.


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید