مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2

مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2

مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک با NS2

در این بخش پروژه شبیه سازی مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN در حضور گره مزاحم با نرم افزار NS2 آماده کرده ایم که بر اساس مقاله Cluster-Based Routing for the Mobile Sink in Wireless Sensor Networks With Obstacles انجام شده که یک مقاله معتبر و ISI است. در ادامه به توضیحاتی از چیکده مقاله پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی به همراه لینک دانلود رایگان مقاله مرجع قرار داده شده است.

سینک متحرک در شبکه WSN

در شبکه های حسگر بی سیم (WSNs)، مزایای استفاده از سینک متحرک (Sink Mobility) برای افزایش طول عمر شبکه (Lifetime) به خوبی شناخته شده است. در محیط های فیزیکی، انواع موانع یا گره های مزاحم می تواند در حوزه سنجش، بسته های رد و بدل شده بین گره ها و سینک را از بین برده و مانع از رسیدن آنها به مقصد باشند. بنابراین، این امر یک چالش مهم برای پژوهشگران است که چگونه به طور موثر، ارسال سینک متحرک (Mobile Sink) برای پیدا کردن یک مانع (گره مزاحم) که از کوتاه ترین مسیر اجتناب می کند، صورت می گیرد.

مسیریابی سینک متحرک مبتنی بر خوشه بندی

این مقاله یک مکانیزم مسیریابی با صرفه جویی در مصرف انرژی شبکه را بر اساس روشی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه حسگر بی سیم (WSN) در حضور گره مزاحم ارائه می دهد. با توجه به استفاده از روشی مبتنی بر خوشه بندی، گره ها به عنوان سرخوشه انتخاب شده و داده های جمع آوری شده از اعضای خوشه خود را به سینک متحرک انتقال می دهند.

جمع آوری داده ها در حضور گره های مزاحم

در این مقاله، سینک متحرک در مسیر تعین شده، جمع آوری داده ها را به صورت دوره ای از محل اولیه خود شروع می کند، سپس به طور مستقیم داده ها را از این سر خوشه ها در محدوده تک گامی (Single-hop) جمع کرده و در نهایت به محل شروع اولیه باز می گردد. با این حال، به دلیل پیچیدگی برنامه ریزی برای مشکل حضور گره های مزاحم در شبکه های WSN ، حل این مسئله چالش برانگیز با الگوریتم های معمولی دشوار است.

شبیه سازی روش پیشنهادی

برای برطرف کردن این مسئله، ما مکانیزم برنامه ریزی کارآمد را براساس نمودارهای اندازه گیری در این مقاله پیشنهاد می کنیم. براساس نمودار اندازه گیری شده، ما یک الگوریتم سیار برنامه ریزی شده برای سینک متحرک ارائه می دهیم تا بتوانیم گره مزاحم که مانع از یافتن کوتاه ترین مسیر در شبکه می شود را پیدا کنیم. نتایج شبیه سازی با نرم افزار NS2 اثربخشی روش ما را تأیید می کند.

تصاویر خروجی پروژه در محیط NS2

مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2 مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2 مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2 مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2 مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2 مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2 مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2

نمودار های به دست آمده

مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2 مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2 مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2 مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2 مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی برای سینک متحرک در شبکه WSN با NS2


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید