خوشه بندی و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه WSN با الگوریتم زنبور عسل در متلب

خوشه بندی و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه WSN با الگوریتم زنبور عسل در متلب

خوشه بندی و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه WSN با MATLAB

در این بخش پروژه شبیه سازی خوشه بندی و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه WSN با الگوریتم زنبور عسل (ABC) را در نرم افزار MATLAB آماده کرده ایم که در ادامه به معرفی آن پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی ها قرار داده شده است.

معرفی پروژه

هدف از شبیه سازی این پروژه ارائه یک روش خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم (WSN) با استفاده از الگوریتم زنبور عسل (ABC) می باشد تا بتوان هم مصرف انرژی را بهینه سازی کرد و هم تعداد گره های مرده را کاهش داد. بدین منظور پارامتر های زیر برای شبیه سازی در نظر گرفته شده و عمل خوشه بندی در شبکه بر اساس الگوریتم زنبور عسل انجام شده است.

پارامترهای شبیه سازی:

اندازه محیط X: 1000 متر

اندازه محیط Y: 1000 متر

تعداد گره ها: ۱۰۰ گره

حداکثر تعداد دورها: ۵۰ دوره

تعداد جمعیت: ۳۰

سیستم طوری طراحی شده که کاربر بتواند پارامتر های شبیه سازی را تغییر دهد. در صورت تغییر پارارمترها، مقادیر به دست آمده از شبیه سازی نیز تغییر خواهد کرد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود، تعداد گره های مرده و انرژی باقی مانده گره ها نشان داده شده است.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

خوشه بندی و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه WSN با الگوریتم زنبور عسل در متلب

خوشه بندی و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه WSN با الگوریتم زنبور عسل در متلب

خوشه بندی و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه WSN با الگوریتم زنبور عسل در متلب

خوشه بندی و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه WSN با الگوریتم زنبور عسل در متلب

خوشه بندی و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه WSN با الگوریتم زنبور عسل در متلب

خوشه بندی و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه WSN با الگوریتم زنبور عسل در متلب خوشه بندی و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه WSN با الگوریتم زنبور عسل در متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید