خوشه بندی انرژی آگاه با الگوریتم ژنتیک در شبکه WSN ناهمگن

خوشه بندی انرژی آگاه با الگوریتم ژنتیک در شبکه WSN ناهمگن

خوشه بندی انرژی آگاه در شبکه WSN

در این بخش دانلود رایگان مقاله خوشه بندی انرژی آگاه با الگوریتم ژنتیک در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن را به صورت PDF فارسی آماده کردیم که توسط مهدی هنرمند و همکارانش در سال ۱۳۹۴ نگارش شده است. در ادامه به چکیده ای از محتوای این مقاله شبکه پرداخته و لینک دانلود رایگان آن قرار داده شده است.

خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

خوشه بندی یکی از روش های موثر به منظور مدیریت انرژی و همچنین افزایش طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم (WSN) است. از شاخص های مهم در ایجاد خوشه های بهینه، انتخاب سرخوشه مناسب می باشد که علاوه بر اینکه افزایش طول عمر شبکه و داده دریافتی در چاهک را به دنبال دارد، باعث کاهش انرژی اتلافی نیز می گردد.

معرفی مقاله

بخش های اولیه مقاله حاضر به مطالعه چند مورد از الگوریتم های خوشه بندی بر اساس روش های هوش محاسباتی اختصاص دارد و در ادامه آن به پیشنهاد دو الگوریتم خوشه بندی انرژی آگاه در شبکه های ناهمگن بر اساس الگوریتم ژنتیک تحت عنوان الگوریتم EAGCA و الگوریتم *EAGCA اقدام شده است. الگوریتم های ارائه شده در این مقاله بوسیله اطلاعاتی از گره ها مثل ترافیک گره، انرژی باقی مانده گره، انرژی گره های همسایه و فاصله محلی از گره های همسایه، اقدام به انتخاب بهینه سرخوشه نموده و در آخر به ایجاد خوشه بهینه می پردازد.

نتایج شبیه سازی الگوریتم های مقاله

نتایج شبیه سازی ها با استفاده از نرم افزار MATLAB قابلیت این الگوریتم ها را در ساخت خوشه مناسب و پیدا کردن بهینه ترین سرخوشه، به وضوح نشان می دهد. الگوریتم های ارائه شده با تکنیک های خوشه بندی دیگیری مثل پروتکل LEACH و پروتکل EAERP در بخش پارامتر هایی همچون تعداد گره های زنده، داده دریافتی در چاهک و همینطور در طول عمر شبکه مقایسه شده اند. نتایج به دست آمده از مقایسه ها، نشان دهنده کارایی بهتر الگوریتم های EAGCA و *EAGCA در مقایسه با دیگر الگوریتم ها در پارامتر افزایش طول عمر شبکه و همچنین افزایش داده دریافتی در چاهک می باشد.


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید