مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

فایل های شبیه سازی شده در NS۲ - نتایج به دست آمده و فیلم نحوه اجرا دارد - مقاله مرجع آماده دانلود است

۱۹۷,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تشخیص و حذف حمله DDOS در ترافیک شبکه با تحلیل موجک در شبیه ساز NS2

  • جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
  • بازدید ۱,۴۶۳ نفر

تصویر detect-remove-ddos-attack-network-traffic-ns2_3039_1 تشخیص و حذف حمله DDOS در ترافیک شبکه با تحلیل موجک در شبیه ساز NS2

تشخیص و حذف حمله DDOS در ترافیک شبکه

در این بخش پروژه شبیه سازی تشخیص و حذف حمله DDOS در ترافیک شبکه را با استفاده از تجزیه و تحلیل موجک در نرم افزار NS2 با عنوان مقاله DDOS Attack Detection and Wavelets آماده کردیم که در ادامه به چکیده این مقاله پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی پروژه به همراه لینک دانلود رایگان مقاله مرجع قرار داده شده است.

چکیده مقاله

این مقاله یک روش سیستماتیک برای تشخیص حمله DDOS ارائه می دهد؛ حمله DDOS می تواند سیستم ناهنجاری یا سوء استفاده در نظر گرفته شود که از آن رفتار غیر عادی در ترافیک شبکه اعمال می شود. تشخیص حمله در شبکه می تواند از طریق شناسایی رفتار های غیر طبیعی در شبکه صورت گیرد. خصوصیات ترافیک شبکه با مدل سازی رفتار می تواند راهنمای مناسبی برای تشخیص حمله باشد.

روش تجزیه و تحلیل موجک (Wavelets)

روش تجزیه و تحلیل موجک می تواند ضریب همبستگی زمانبندی پیچیده را در مقیاس های زمانی چندگانه با پیچیدگی بسیار پایین محاسبه نماید. در این مقاله شبکه ما برای تشخیص حمله DDOS در ترافیک شبکه از توزیع انرژی بر اساس تحلیل موجک (Wavelets) استفاده می کنیم.

توزیع انرژی در شبکه

توزیع انرژی در طول زمان، تغییرات محدودی را در ترافیک شبکه با توجه به رفتار خود در طول زمان حفظ می کند (به عنوان مثال وضعیت بدون حمله)؛ در حالی که معرفی ترافیک حمله در شبکه باعث انحراف قابل توجه توزیع انرژی در دوره کوتاه مدت خواهد شد.

نتایج شبیه سازی

نتایج تجربی ما که با استفاده از شبیه ساز NS2 انجام شد، با ردیابی ترافیک اینترنت نشان می دهد که تغییر واریانس توزیع انرژی به طور قابل توجهی موجب افزایش دامنه رفتارهای ترافیکی تحت تاثیر حمله DDOS می گردد. در مقابل، ترافیک عادی یک توزیع انرژی قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. همچنین، این تغییر واریانس توزیع انرژی را می توان در مرحله اولیه حمله و به دور از انباشت احتمالی، یک تشخیص حمله موثر دانست.

 


تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5
تصویر 6
تصویر 7
تصویر 8
تصویر 9
تصویر 10
تصویر 11
باکس دانلود
شناسه:
۳۰۳۹
توضیحات:
فایل های شبیه سازی شده در NS۲ - نتایج به دست آمده و فیلم نحوه اجرا دارد - مقاله مرجع آماده دانلود است
قیمت:
۱۹۷,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است