ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3

ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3

ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با شبیه ساز NS3

در این بخش پروژه شبیه سازی ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با نرم افزار NS3 آماده کردیم که بر اساس پایان نامه End-to-End Delay Performance Evaluation for VoIP in the LTE network انجام شده است. قابل ذکر است که نویسنده این پایان نامه آن را با نرم افزار OPNET 16 شبیه سازی کرده است. به دلیل اینکه شبیه ساز OPNET 16 در دسترس نبود و دیگر نسخه ها مثل OPNET 14.5 و OPNET 17.5 نیز برخی محدودیت هایی برای انجام این پروژه داشت، ما شبیه سازی پایان نامه پیش رو را با استفاده از شبیه ساز NS3 انجام دادیم. در ادامه به معرفی پروژه این پروژه شبیه سازی شبکه مخابرات سلولی پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی پروژه به همراه لینک دانلود رایگان نسخه PDF پایان نامه قرار داده شده است.

معرفی پروژه

تکنولوژی تکمل بلند مدت (LTE) آخرین قدم به سمت نسل چهارم شبکه های سلولی (۴G) است. این انقلاب ناشی از افزایش بی رویه تقاضا برای اتصال با سرعت بالا در شبکه های LTE است. این پایان نامه به طور عمده بر روی ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها (E2E) برای سیستم VoIP در شبکه LTE تمرکز دارد. در این دوره از ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها (end-to end – E2E)، روش شبیه سازی با استفاده از ابزار شبیه سازی NS3 انجام می شود.

سناریو شبیه سازی

در این پروژه سه سناریو ساخته شده که اولین آن یک شبکه پایه است و دومین سناریو مربوط به ترافیک VoIP به تنهایی بوده و سومین سناریو نیز شامل FTP همراه با VoIP می باشد. تاخیر انتها به انتها (E2E) برای هر دو سناریو (دوم و سوم) در حالت های مختلف تحت سرعت تحرک متغیر گره ها، اندازه گیری شده است. علاوه بر این، پارامتر بسته های از دست رفته (Packet Loss) نیز برای دو سناریو شبکه مورد بررسی قرار گرفته و در حالت های مشابه ارائه شده است، همانطور که برای تاخیر E2E اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل عملکرد مقایسه ای بین دو شبکه توسط نمودار های خروجی شبیه سازی، انجام شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل نتیجه، کیفیت عملکرد یک شبکه VoIP (با و بدون حضور ترافیک شبکه اضافی) در LTE تعیین و مورد بحث قرار گرفته است. همچنین از پارامتر های پیش فرض در NS3 برای شبکه LTE در طول شبیه سازی استفاده شده است.

تصاویر خروجی شبیه سازی در محیط NS3

ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3 ارزیابی عملکرد تاخیر انتها به انتها برای سیستم VOIP در شبکه LTE با NS3


کتاب آموزش شبیه ساز NS3 به زبان فارسی به صورت PDF

کتاب آموزش شبیه ساز NS3 به زبان فارسی به صورت PDF

مشاهده کتاب NS3

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید