مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

m فایل متلب ، کامنت گذاری کدها و فیلم نحوه اجرا دارد

۷۴,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی (CRN) با نرم افزار متلب

تصویر energy-detection-crn-matlab_4701_1 تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی (CRN) با نرم افزار متلب

تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با MATLAB

در این بخش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی (CRN) با نرم افزار MATLAB به همراه کامنت گذاری کدها آماده کرده ایم که در ادامه به توضیحاتی از شبکه CRN پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی در محیط متلب قرار داده شده است.

شبکه رادیو شناختی در مخابرات سیار

استفاده از فناوری شبکه رادیو شناختی (Cognitive Radio Networks – CRN) یکی از مهمترین پیشرفت های تکنیکی در حوزه مخابرات سیار (Mobile Communication) می باشد. فناوری شبکه رادیو شناختی (CRN) به دلیل کمبود منابع طیفی در دسترس و به منظور افزایش بهره وری هرچه بیشتر طیف های مورد استفاده، معرفی شده است. با توجه به نیاز روز افزون به طیف فرکانسی، استفاده از این فناوری در استاندارد های اخیر یک امر ضروری می باشد. تا به امروز کارها و پژوهش های مختلفی در زمینه شبکه های رادیو شناختی (CRNs) به ویژه تشخیص انرژی و حس کردن طیف های به عنوان یکی از ملزومات رادیو شناختی صورت گرفته است.

الگوریتم ها و روش های بسیاری جهت تخمین و تشخیص انرژی موجود در محیط جهت کشف حفره های طیفی در منابع مختلف ارائه شده است. در پروژه حاضر نیز تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با استفاده از نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده که کدهای آن نیز کامنت گذاری شده است. خروجی های به دست آمده از این شبیه سازی پروژه شبکه و مخابرات در ادامه قابل مشاهده است.

 


تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
باکس دانلود
شناسه:
۴۷۰۱
توضیحات:
m فایل متلب ، کامنت گذاری کدها و فیلم نحوه اجرا دارد
قیمت:
۷۴,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است