سلام. یه عرضی داشتم. موضوع پروژه من در مورد شبکه وایمکس می خواستم اونو تو امنت به کار ببرم چون زیاد با نرم افزار امنت کار نکردم انجامش برام خیلی دشواره شما نمونه کاری با این موضوع دارین که بنده رو راهنمایی کنه ؟