در این بخش دانلود رایگان نمونه سوال درس شبکه های سیار و بی سیم به همراه پاسخنامه آماده کردیم که شامل 28 سوال تشریحی در قالب 44 صفحه PDF می باشد. در ادامه به چند مورد از این نمونه سوال های شبکه های سیار و بی سیم پرداخته و فایل کامل برای دانلود قرار داده شده است.
سوال اول: الف) مزایای عمده یک سیستم مخابرات طیف گسترده (Spread spectrum) چیست؟ هر مزیت را در یک یا دو سطر بیان کنید. سیستم مبتنی بر CDMA زیر را در نظر بگیرید:
Key A= -1, +1, +1, +1, -1, -1
Key b= +1, +1, -1, +1, -1, +1
ب) آیا این کلید ها مناسب هستند؟ چرا؟
اگر همزمان A بیت داده -1 و B بیت داده +1 را برای C ارساب کنید،
پ) در صورت کنترل توان، سیگنال دریافت شده توسط C چیست؟
ت) آیا C فقط با داشتن کلید A می تواند داده A را استخراج کند؟ چرا؟

سوال دوم: گره های A و B ب ای گره C با پروتکل IEEE 802.11 DCF (RTS/CTS/DATA/ACK) بسته ارسال می کنند. تمامی گره ها در رنج همدیگر هستند و گره های a و b فریم های زیادی را برای ارسال دارند. فرض کنید مقادیر Backoff تصادفی انتخاب شده گره های A و B به صورت زیر است:
Node A: 5, 10, 17, 4, 1
Node B: 5, 7, 3, 20, 21
از تاخیر انتشار صرف نظر کنید و فرض کنید که هر دو گره در زمان t0 رقابت را شروع می کنند، زیرا رسانه در آن زمان آزاد شده است. در یک دیاگرام زمانی نحوه تبادل پیام ها و بروز Collision را نشان دهید.
سوال سوم: در مسیر چندگامه زیر (در فایل نمونه سوال آمده است) گره A0 گره منبع و گره An گره مقصد است، منبع همیشه داده برای ارسال به مقصد دارد و با نرخ کامل 1Mb/s اطلاعات را ارسال می کند. از حالت پایه IEEE 802.11 (بدون RTS/CTS و ACK) استفاده شده است. T رنج ارسال (Transmission range) و I رنج تداخل (Interference range) است. نشان دهید برای هر یک از حالت زیر (در فایل نمونه سوال آمده است) مکانیزم گذردهی کلی شبکه (داده منتقل شده کاربر در واحد زمان) با افزایش تعداد گام (پارامتر n) چگونه تغییر می کند.
لینک دانلود نمونه سوال با حجم 3.97 مگابایت: