از دوستانی که با نرم افزار omnet برای شبیه سازی کاری می کنن سوال داشتم، اینکه در آمنت امکان بررسی ترافیک شبکه در اینترنت اشیا وجود داره ؟ اگر میشه عملکردش چطور است ؟