سلام
من میخوام یه شبکه tcp رو تو متلب شبیه سازی کنم و پاسخ زمانی شبکه رو اندازه گیری کنم، در واقع از مدت زمانی که داده کلاینت آماده میشه تا زمانی که سرور میاد و بخونه رو، برای اینکار از چه دستوری باید استفاده کنم؟