سلام دوستان عذرخواهم کسی حل مسایل آخر فصل 11 و 13 رو داره ؟