سلام کسی اطلاعی راجب ساختار سلسله مراتبی که دو دیدگاه داره دیدگاه op-downt و bottom-up فرقش در چیست و الگوریتم لیچ از کدوم رویکرد استفاده میکنه