با سلام من یک قسمت از کدم رو دستور زیر رو نوشتم برای خروجی ;((ndn::L3RateTracer::InstallAll("rate-trace.txt", Seconds(1.0 و این دستور رو زدم برای اجراش waf --run khodam که ارور زیر رو به من میده WARNING: Interest.CanBePrefix will be set to 0 in the near future. Please declare a preferred setting via Interest::setDefaultCanBePrefix.WARNING: Interest.CanBePrefix will be set to 0 in the near future. Please declare a preferred setting via Interest::setDefaultCanBePrefix. برای حلش چیکار باید بکنم ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید