درود بر دوستان عزیز
یک سرور ناول در شبکه دارم و میخواهم کاربران از ویندوز xp و 7 استفاده نکنن . چگونه میتوانم با هر برنامه یا راهکاری همه رو ببرم به سمت ویندوز ۱۰ در صورتی که ارتباطشان با سرور ناول همچنان بر قرار باشد.