از دوستان درخواستی دارم لطفا اگه فیلم آموزش شبکه manet رو داشته باشین و یا آموزشی داشته باشین که در مورد شبکه منت به صورت کامل و مفصل توضیح داده باشه برام بدین پروژه های زیادی برای شبکه MANET دارم ولی متاسفانه هیچ کدوم رو متوجه نمیشم دنبال آموزش هستم تا یاد بگیرم.