بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با روش تشخیص انرژی در متلب

بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با روش تشخیص انرژی در متلب

بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با متلب

در این بخش پروزه شبیه سازی بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با روش تشخیص انرژی را با نرم افزار MATLAB آماده کرده ایم که بر اساس مقاله Sensing-Throughput Tradeoff for Cognitive Radio Networks انجام شده و دارای کامنت گذاری کدها و فیلم نحوه اجرا نیز می باشد. در ادامه به چکیده مقاله پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی پروژه به همراه لینک دانلود مقاله مرجع قرار داده شده است.

سنجش طیف در شبکه رادیویی شناختی

در یک شبکه رادیویی شناختی، کاربران ثانویه مجاز هستند که باند فرکانس کاربران اولیه را هنگامی که آنها غیرفعال هستند، استفاده کنند. برای پشتیبانی از قابلیت استفاده مجدد از طیف، نیاز است که کاربران ثانویه، محدوده فرکانس رادیویی را حس کنند (سنجش طیف) تا هنگامی که کاربران اولیه فعال شوند، کاربران ثانویه مجبور باشند که در ظرف مدت مشخصی، کانال را تخلیه کنند. بنابراین، سنجش طیف اهمیت بسیاری در شبکه های رادیو شناختی دارد. دو پارامتر مرتبط با حسگر طیفی وجود دارد: احتمال تشخیص و احتمال هشدار اشتباه. هرچه احتمال تشخیص بیشتر باشد، بهتر است که کاربران اولیه محافظت شوند. با این حال، از دیدگاه کاربران ثانویه، احتمال وقوع هشدار اشتباه کمتر است، منابع بیشتر کانال را زمانی که در دسترس باشد می توان دوباره استفاده کرد، در نتیجه، بازده گذردهی برای شبکه ثانویه بالاتر است.

معرفی مقاله

در این مقاله، مسئله طراحی مدتِ زمان سنجی را برای به حداکثر رساندن گذردهی (توان عملیاتی) برای شبکه ثانویه تحت محدودیتی که کاربران اولیه ایجاد می کنند (به اندازه کافی محافظت می شوند)، را با استفاده از نرم افزار متلب مورد ارزیابی قرار می دهیم. ما مسئله سنجش توانایی گذردهی را به صورت ریاضی ترسیم می کنیم و با استفاده از روش تشخیص انرژی به اثبات می رسانیم که مسئله فرموله شدن در واقع دارای یک زمان حساس بهینه است که بیشترین توان را برای شبکه ثانویه به ارمغان می آورد. سنجش تعاونی با استفاده از چندین اسلات کوچک یا چندین کاربر ثانویه نیز به کمک روش ارائه شده در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.

نتایج شبیه سازی

شبیه سازی های کامپیوتری در برنامه متلب نشان می دهد که برای یک کانال ۶ مگاهرتز، زمانی که طول فریم ۱۰۰ میلی ثانیه است، و نسبت سیگنال به مصرف کننده اولیه در گیرنده ثانویه ۲۰ دسیبل است، زمان سنجی بهینه برای رسیدن به بالاترین توانایی در هنگام در نظر گرفتن ۹۰ درصد احتمال تشخیص، ۴٫۲ میلی ثانیه می باشد. این زمان سنجی بهینه هنگامی که سنجش طیف توزیع اعمال شود، کاهش می یابد.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با روش تشخیص انرژی در متلب

شکل مقایسه احتمال شبیه سازی شده و احتمال تئوری از تشخیص و احتمال هشدار اشتباه

بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با روش تشخیص انرژی در متلب

شکل بازده گذردهی برای شبکه ثانویه

بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با روش تشخیص انرژی در متلب

شکل بازده گذردهی نرمال برای شبکه ثانویه

بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با روش تشخیص انرژی در متلب

شکل احتمال متوسط هشدار اشتباه با استفاده از سنجش طیفی Multi-slot

بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با روش تشخیص انرژی در متلب

شکل گذردهی نرمال برای سنجش طیف چندگانه زمانی که ضریب محو شدگی شناخته شده است

بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با روش تشخیص انرژی در متلب

شکل گذردهی نرمال برای سنجش طیف چندگانه هنگامی که ضریب محو شدگی ناشناخته است

بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با روش تشخیص انرژی در متلب

شکل حداکثر ظرفیت نرمال‌ سازی برای سنجش طیف چندگانه

بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با روش تشخیص انرژی در متلب

شکل زمان سنجی بهینه برای سنجش طیف توزیع شده با قوانین مختلف تصمیم گیری

بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با روش تشخیص انرژی در متلب

شکل گذردهی نرمال برای سنجش طیف توزیع شده با استفاده از قوانین مختلف تصمیم گیری

بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با روش تشخیص انرژی در متلب

شکل زمان سنجی بهینه برای سنجش طیف توزیع شده با استفاده از قوانین منطق فیوژن و تصمیم گیری


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید