تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET

تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET

تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با OPNET

در این بخش پروژه شبیه سازی تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS را با نرم افزار OPNET آماده کردیم که در آن در قالب دو سناریو پارامتر های مختلف شامل تاخیر (Delay)، بارگذاری (Load)، تاخیر در دسترسی رسانه (Media Access Delay)، تلاش برای مخابره مجدد (Retransmission Attempts)، توان عملیاتی (Throughput) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در ادامه به معرفی از مدولاسیون OFDM و مدولاسیون DSSS پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی پروژه در محیط OPNET قرار داده شده است.

مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود برهم (OFDM)

مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود برهم (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing – OFDM) یک مدولاسیون باند پایه ‌است که عملیات مالتی پلکسینگ را به کمک تقسیم فرکانس و به صورت Orthogonal اجرا می ‌کند. منظور از Orthogonal در تقسیم فرکانس، عمود بودن سیگنال ها است که به یک تعریف ریاضی بر می ‌گردد که در آن هرگاه دو تابع سینوسی در هم ضرب شود، انتگرال این حاصلضرب در هر پریود زمانی برابر صفر می شود. همچنین سیستم OFDM چندکاربره سیستمی است که در مدولاسیون OFDM برای محیط دسترسی چندگانه مورد استفاده قرار می گیرد، با این قابلیت که سیگنال چندین کاربر به صورت همزمان در یک سمبل OFDM  ارسال شود.

مدولاسیون طیف گسترده با توالی مستقیم (DSSS)

در ارتباطات مخابراتی، مدولاسیون طیف گسترده با توالی مستقیم (Direct-sequence spread spectrum – DSSS) یک روش مدولاسیون طیف گسترده است که برای کاهش تداخل سیگنال به صورت سراسری استفاده می شود. گستردگی این سیگنال باعث می شود که اگر در پهنای باند کانال نویز بیشتری بوجود بیاید، شبکه بتواند در برابر تداخل غیر عمدی و عمدی مقاومت بیشتری داشته باشد. همچنین مدولاسیون DSSS یک روش انتقال رادیویی می باشد که سیگنال ‌های خروجی در آن به کمک یک کد دیجیتال مدوله می گردد. از این رو هر بیت از دیتا به چند بیت تبدیل شده و سیگنال قادر خواهد بود تا در فرکانس گسترده تر پراکنده شود. بکارگیری مدولاسیون DSSS همراه با روش CCK باعث خواهد شد تا سیستم های IEEE 802.11b به سرعت انتقال ۱۱ مگابیت در ثانیه دسترسی پیدا کند.

زمانی که شرایط طوری باشد که امکان تداخل،‌ نویزنپذیری و یا وجود دستگاه های کاری با ‌فرکانس یکسان در منطقه وجود نداشته باشد یا بسیار کم باشد، مدولاسیون DSSS مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش می ‌توان از همه ی عرض باند موجود در طیف گسترده شده (به طور مثال ۱۰MHZ یا بیشتر) بهره مند شد و به شبکه‌ ای با سرعت ۱۰ مگابیت در ثانیه و یا بالاتر دسترسی پیدا کرد. ولی در محیط‌ های با تراکم بالا به دلیل ترافیک امواج، به طور مثال محیط‌ های شهری بزرگ، استفاده از این فناوری علیرغم وجود کدینگ ‌های پیشرفته و تقسیم‌ بندی‌ های فرکانسی، خالی از ایجاد تداخل یا اشکالات احتمالی نخواهد بود.

تصاویر خروجی پروژه در محیط OPNET

تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS با نرم افزار OPNET


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید