بهره وری بهینه منابع شبکه سلولی با خوشه بندی درونی الگوریتم رله دستگاه به دستگاه (D2D) در متلب

بهره وری بهینه منابع شبکه سلولی با خوشه بندی درونی الگوریتم رله دستگاه به دستگاه (D2D) در متلب

بهره وری بهینه منابع شبکه سلولی با خوشه بندی الگوریتم رله D2D در متلب

در این بخش پروژه شبیه سازی بهره وری بهینه منابع شبکه سلولی با خوشه بندی درونی الگوریتم رله دستگاه به دستگاه (D2D) را در نرم افزار MATLAB آماده کرده ایم که بر اساس مقاله Intracluster Device-to-Device Relay Algorithm With Optimal Resource Utilization انجام شده است. در ادامه به توضیحات چکیده مقاله پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی پروژه در محیط متلب قرار داده شده است.

ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D)

ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D) کمک می کند تا عملکرد خدمات چندگانه بی سیم در شبکه های تلفن همراه (شبکه سلولی) از طریق تعامل در میان گیرندگان چندرسانه ای در یک خوشه بهبود یابد. کارایی بهره وری بهینه از منابع شبکه باید در طراحی سیستم های ارتباطی D2D مورد توجه قرار گیرد. برای به حداکثر رساندن بهره وری منابع و مخابره مجدد در ارتباطات D2D، باید یک مبادله چند کاناله و چندگانه صورت گیرد.

معرفی مقاله و پروژه

در این مقاله، با تجزیه و تحلیل رابطه بین تعداد رله ها و حداقل هزینه منابع فرکانس در زمان ارسال های مجدد (مخابره مجدد در شبکه)، ما یک تابع چگالی احتمالی (pdf) را برای تعداد مناسب رله های D2D بدست می آوریم. پس از تحلیل، ما یک طرح خوشه بندی درونی را در ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D) با استفاده بهینه سازی منابع پیشنهاد می کنیم که می تواند به صورت انطباقی تعداد رله هایی را که مجددا ارسال را انجام می دهند را انتخاب کرده و یک الگوریتم خوشه بندی را برای افزایش کارایی انتقال مجدد ارائه دهد. با استفاده از مبادله چند کاناله و چندگانه، طرح پیشنهادی ما در مقایسه با روش های مشابه با تعداد ثابتی از رله ها، از لحاظ بهره وری منابع قابل توجه است.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

بهره وری بهینه منابع شبکه سلولی با خوشه بندی درونی الگوریتم رله دستگاه به دستگاه (D2D) در متلب بهره وری بهینه منابع شبکه سلولی با خوشه بندی درونی الگوریتم رله دستگاه به دستگاه (D2D) در متلب بهره وری بهینه منابع شبکه سلولی با خوشه بندی درونی الگوریتم رله دستگاه به دستگاه (D2D) در متلب بهره وری بهینه منابع شبکه سلولی با خوشه بندی درونی الگوریتم رله دستگاه به دستگاه (D2D) در متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید