ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET

ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET

ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی با OPNET

در این بخش پروژه شبیه سازی ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه را در شبکه اترنت (Ethernet) با نرم افزار OPNET به همراه فیلم آموزش مرحله به مرحله فارسی بر اساس مقاله Performance evaluation of queuing disciplines for multi-class traffic using OPNET simulator آماده کرده ایم که در ادامه به چکیده مقاله پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی این پروژه شبکه به همراه لینک دانلود مقاله مرجع قرار داده شده است.

معرفی پروژه

الگوریتم های صف بندی موضوع بحث بسیاری از زمینه های شبکه می باشد. چندین الگوریتم صف بندی وجود دارد که بهترین عملکرد را در شبکه دارند. در این مقاله، یک توپولوژی شبکه فرضی را بر اساس رویکرد ترافیکی چند کلاسه (Multi-Class) ارزیابی می کنیم. در این مقاله ما چهار الگوریتم صف بندی شامل الگوریتم صف بندی FIFO ، الگوریتم صف بندی PQ ، الگوریتم صف بندی WFQ و الگوریتم صف بندی DWRR را برای ترافیک چند کلاسه مورد استفاده قرار داده و عملکرد آنها را به کمک ابزار شبیه سازی بسیار قدرتمند OPNET تجزیه و تحلیل می کنیم.

از خروجی های به دست آمده از شبیه سازی نتیجه می گیریم که به طور کلی و بدون هیچ پارامتری خاص، کارایی صف بندی WFQ و صف بندی DWRR بهتر بوده و بسیار نزدیک به عملکرد همه پارامترهای در نظر گرفته شده در شبکه می باشند. به جز پارامتر نرخ اختلاف در زمان رسیدن بسته ها به مقصد (jitter) و تاخیر انتها به انتها (End-to-end delay) زمانی که صف بندی PQ بهتر به نظر می رسد.

تصاویر خروجی پروژه در محیط OPNET

ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET ارزیابی عملکرد الگوریتم های صف بندی برای ترافیک چند کلاسه با شبیه ساز OPNET


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید