مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

m فایل متلب ، mat فایل دیتا برای اولویت ها و فیلم نحوه اجرا دارد

۷۴,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب

تصویر priority-scheduling-cloud-computing-gapso-matlab_4717_18 زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب

زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با MATLAB

در این بخش پروژه زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با نرم افزار MATLAB را آماده کرده ایم که با استفاده از ترکیب دو الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم پرندگان یا ازدحام ذرات (PSO) انجام شده است. در این پروژه 8 نوع دیتای ورودی با فرمت mat داریم که به عنوان وظیفه وارد برنامه می شود و سیستم نیز بر اساس ماهیت دیتای ورودی، اولویت آنها را در شبکه زمان بندی می کند.

زمان بندی وظایف در رایانش ابری

در محیط های ابری (Cloud Computing)، منابع پردازشی مختلفی در اختیار کاربران قرار داده می شود و آنها تنها برای منابعی که استفاده کرده اند، هزینه پرداخت می کنند. زمان بندی وظایف (Task Scheduling) و مصرف انرژی از مهم ترین و چالش برانگیز ترین مسائل در شبکه های رایانش ابری است که بسیاری از پژوهشگران بر روی این مسائل فعالیت کرده اند.

زمان بندی وظایف (Task Scheduling) یک مسئله بهینه سازی NP-Hard می باشد که و بسیاری از الگوریتم های فراابتکاری (Meta Heuristic) در مقاله ها و منابع مختلف برای حل این مسائل ارائه شده اند. بحث زمان بندی یکی از چالش های مهم در شبکه رایانش ابری یا محاسبات ابری (Cloud Computing) و سیستم های ناهمگن است که مطالعات و تحقیقات بسیاری بر روی آن انجام شده است. در پروژه حاضر نیز زمان بندی اولویت ها در رایانش ابری یا محاسبات ابری به کمک الگوریتم تلفیقی ژنتیک و هوش جمعی (GAPSO) در محیط انجام شده است.

 


تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5
تصویر 6
تصویر 7
تصویر 8
تصویر 9
تصویر 10
تصویر 11
تصویر 12
تصویر 13
تصویر 14
تصویر 15
تصویر 16
تصویر 17
باکس دانلود
شناسه:
۴۷۱۷
توضیحات:
m فایل متلب ، mat فایل دیتا برای اولویت ها و فیلم نحوه اجرا دارد
قیمت:
۷۴,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است