زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب

زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب

زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با MATLAB

در این بخش پروژه زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با نرم افزار MATLAB را آماده کرده ایم که با استفاده از ترکیب دو الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم پرندگان یا ازدحام ذرات (PSO) انجام شده است. در این پروژه ۸ نوع دیتای ورودی با فرمت mat داریم که به عنوان وظیفه وارد برنامه می شود و سیستم نیز بر اساس ماهیت دیتای ورودی، اولویت آنها را در شبکه زمان بندی می کند.

زمان بندی وظایف در رایانش ابری

در محیط های ابری (Cloud Computing)، منابع پردازشی مختلفی در اختیار کاربران قرار داده می شود و آنها تنها برای منابعی که استفاده کرده اند، هزینه پرداخت می کنند. زمان بندی وظایف (Task Scheduling) و مصرف انرژی از مهم ترین و چالش برانگیز ترین مسائل در شبکه های رایانش ابری است که بسیاری از پژوهشگران بر روی این مسائل فعالیت کرده اند.

زمان بندی وظایف (Task Scheduling) یک مسئله بهینه سازی NP-Hard می باشد که و بسیاری از الگوریتم های فراابتکاری (Meta Heuristic) در مقاله ها و منابع مختلف برای حل این مسائل ارائه شده اند. بحث زمان بندی یکی از چالش های مهم در شبکه رایانش ابری یا محاسبات ابری (Cloud Computing) و سیستم های ناهمگن است که مطالعات و تحقیقات بسیاری بر روی آن انجام شده است. در پروژه حاضر نیز زمان بندی اولویت ها در رایانش ابری یا محاسبات ابری به کمک الگوریتم تلفیقی ژنتیک و هوش جمعی (GAPSO) در محیط انجام شده است.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب زمان بندی اولویت ها در شبکه رایانش ابری با الگوریتم GAPSO در متلب


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید