مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

فایل های شبیه سازی شده در opnet ۱۴.۵ و فیلم آموزشی مرحله به مرحله از شبیه سازی به زبان فارسی به مدت یک و نیم ساعته دارد

۱۸۶,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

کیفیت سرویس در شبکه BGP-MPLS VPN مبتنی بر DiffServ با OPNET

تصویر qos-evaluation-bgp-mpls-vpn-opnet_6945_1 کیفیت سرویس در شبکه BGP-MPLS VPN مبتنی بر DiffServ با OPNET

ارزیابی کیفیت سرویس در شبکه BGP-MPLS VPN با نرم افزار OPNET

در این بخش پروژه شبیه سازی ارزیابی کیفیت سرویس در شبکه BGP-MPLS VPN مبتنی بر DiffServ با نرم افزار OPNET به همراه فیلم آموزشی مرحله به مرحله فارسی از شبیه سازی آماده کرده ام که براساس مقاله انجام شده است. در ادامه چکیده ای از توضیحات مقاله ارائه شده و قسمتی از فیلم آموزشی به همراه تصاویر خروجی پروژه در محیط آپنت قرار داده شده است.

تکنولوژی MPLS مبتنی بر DiffServ

با رشد روز افزون اینترنت، اهمیت گسترش سرویس ها، کاربران و برنامه های کاربردی نیز افزایش یافته است. در نتیجه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر (Quality of Service – QoS) ، از مهم ترین چالش های دنیای شبکه امروزی هستند. با استفاده از فناوری MPLS مبتنی بر سرویس خدمات متمایز (DiffServ) و مهندسی ترافیک می توان به افزایش پارامتر های کیفیت سرویس و همچنین استفاده بهینه از منابع شبکه و کنترل ازدحام در شبکه های نسل آینده کمک کرد. فناوری تعویض برچسب گذاری چند پروتکلی می تواند در یک توپولوژی شبکه BGP-MPLS VPN که توسعه یافته سایت های مختلف از کاربران جهت انتقال داده است، پیاده سازی شود.

روش کار مقاله

در مقاله پیش رو ساختار BGP-MPLS VPN ارائه شده و با پیاده سازی شبکه MPLS مبتنی بر DiffServ بر روی VPN کیفیت سرویس در شبکه مورد ارزیابی قرار می گیرد و با استفاده از نرم افزار شبیه ساز OPNET مکانیزم های مختلف به منظور افزایش کیفیت سرویس در شبکه، در قالب سناریو های مختلف شبیه سازی می گردد. در اغلب تکنیک های ارایه شده قبلی، با افزایش منابع برای ترافیک های اولویت پایین تر مثل BE و AF ترافیک های اولویت بالاتر همچون (Video, Voice) EF ، خدشه دار شده است. در این مقاله با اعمال روش های مدیریت و اجتناب از ازدحام برای ترافیک های با اولویت پایین تر و همینطور مهندسی ترافیک، نتایج بهینه تری برای ارایه کیفیت سرویس به ترافیک هایی که فوق العاده حساس به تاخیر هستند، نسبت به روش های قبلی ارایه شده است.

 


تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5
تصویر 6
تصویر 7
تصویر 8
تصویر 9
تصویر 10
تصویر 11
تصویر 12
باکس دانلود
شناسه:
۶۹۴۵
توضیحات:
فایل های شبیه سازی شده در opnet ۱۴.۵ و فیلم آموزشی مرحله به مرحله از شبیه سازی به زبان فارسی به مدت یک و نیم ساعته دارد
قیمت:
۱۸۶,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است