بهبود مسیریابی مبتنی بر قابلیت اطمینان برای شبکه VANET در بزرگراه ها با NS2

بهبود مسیریابی مبتنی بر قابلیت اطمینان برای شبکه VANET در بزرگراه ها با NS2

بهبود مسیریابی مبتنی بر قابلیت اطمینان برای شبکه VANET با NS2

در این بخش پروژه شبیه سازی بهبود مسیریابی مبتنی بر قابلیت اطمینان برای شبکه VANET در بزرگراه ها با نرم افزار NS2 آماده کرده ایم که بر اساس مقاله A Reliability-Based Routing Scheme For Vehicular Ad hoc Networks (VANETs) on Highways انجام شده است. در ادامه به چکیده ای از مقاله پرداخته و تصاویر خروجی پروژه به همراه لینک دانلود رایگان مقاله مرجع قرار داده شده است.

شبکه VANET و چالش های آن

شبکه های بین خودرویی ونت (VANETs) یک نوع خاصی از شبکه ها هستند که ارتباطات بین وسایل نقلیه را در جاده ها و بزرگراه ها بدون نیاز به زیرساخت ثابت ایجاد می کنند. از ویژگی های بارز شبکه VANET می تواند به مواردی مهمی همچون تحرک بالای گره ها (خودروها) و تغییرات مکرر در توپولوژی شبکه اشاره کرد که مسائل فنی را به چالش می کشند که می بایست این چالش های مهم به طور موثر برای راه اندازی این شبکه ها حل شوند.

قابلیت اطمینان در مسیریابی VANET

قابلیت اطمینان در مسیریابی شبکه های بین خودرویی ونت یکی از مهم ترین مسائلی است که مسیر ساخته شده باید بر اساس آن، یکی از قابل اطمینان ترین مسیر بین تمام مسیرها به مقصد باشد. در این مقاله، ما یک روش جدید مسیریابی مبتنی بر قابلیت اطمینان برای شبکه های بین خودرویی VANET پیشنهاد می کنیم (پروتکل AODV-R) تا کیفیت سرویس (QoS) شبکه را در فرآیند مسیریابی پشتیبانی کند.

لینک قابل اطمینان

در روش ارائه شده، لینک قابل اطمینان به عنوان احتمال این که یک لینک فعال برای یک بازه زمانی خاص در دسترس باقی می ماند، تعریف شده است. اطلاعات مکان و سرعت وسایل نقلیه (خودروها) برای محاسبه قابلیت اطمینان لینک، به صورت دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.

شبیه سازی روش پیشنهادی با NS2

ما با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار NS2 نشان می دهیم که روش پیشنهادی (پروتکل AODV-R) به طور قابل توجهی عملکرد پروتکل مسیریابی AODV استاندارد را بهبود بخشیده است. در ادامه می توان نمودار های تحلیلی و مقایسه ای از پروتکل AODV و AODV-R را مشاهده نمائید.

پارامتر های شبیه سازی

پارامترمقدار
نوع ترافیک CBR
تعداد نودها۳۰ نود (گره)
زمان شبیه سازی۲۰۰۰ ثانیه
ابعاد شبیه سازی (فضای شبیه سازی)۳۰ متر در ۵۰۰۰ متر
ظرفیت صف۵۰
نوع پروتکلUDP
اندازه بسته UDP۵۰۰ – ۱۰۰۰ – ۱۵۰۰ – ۲۰۰۰ – ۲۵۰۰ – ۳۰۰۰
سرعت حرکت گره ها۶۰ – ۸۰ – ۱۰۰ – ۱۲۰ – ۱۴۰
پروتکل مسیریابیAODV
نرم افزار شبیه سازیNS2

تصاویر خروجی پروژه

بهبود مسیریابی مبتنی بر قابلیت اطمینان برای شبکه VANET در بزرگراه ها با NS2

شکل اجرای حالت انیمیشن از شبیه سازی (فایل nam)

بهبود مسیریابی مبتنی بر قابلیت اطمینان برای شبکه VANET در بزرگراه ها با NS2

شکل اجرای حالت انیمیشن از شبیه سازی (فایل nam)

بهبود مسیریابی مبتنی بر قابلیت اطمینان برای شبکه VANET در بزرگراه ها با NS2

نمودار مقایسه نرخ تحویل بسته در پروتکل AODV و AODV-R در سناریو ارزیابی اندازه بسته ها

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، پروتکل ارائه شده (AODV-R) نسبت به پروتکل AODV استاندارد، نرخ تحویل بسته بهتری دارد و علت این امر نیز انتخاب مسیرهایی است که تعداد گام و فاصله کمی دارند. بنابراین طول مسیر نسبت به پروتکل AODV استاندارد کاهش می یابد و بسته نیز نسبت به پروتکل پروتکل AODV استاندارد زودتر به مقصد میرسد و درنتیجه تاخیر کاهش می یابد.

بهبود مسیریابی مبتنی بر قابلیت اطمینان برای شبکه VANET در بزرگراه ها با NS2

نمودار مقایسه تعداد بسته های ارسالی خرابی مسیر در پروتکل AODV و AODV-R در سناریو ارزیابی اندازه بسته ها

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، پروتکل ارائه شده (AODV-R) نسبت به پروتکل AODV استاندارد تعداد بسته ارسالی خرابی مسیر کمتری دارد و علت این امر نیز انتخاب مسیرهای بهتر و بهینه است، یعنی استفاده از مسیرهای مطمئن می باشد که بسیار کم شکسته می شوند.

بهبود مسیریابی مبتنی بر قابلیت اطمینان برای شبکه VANET در بزرگراه ها با NS2

نمودار مقایسه نرخ تحویل بسته در پروتکل AODV و AODV-R در سناریو ارزیابی سرعت

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، پروتکل ارائه شده (AODV-R) نسبت به پروتکل AODV استاندارد نرخ تحویل بسته بهتری دارد و علت این امر نیز انتخاب مسیرهای بهتر و بهینه و مسیری که قابلیت اطمینان دارد ( استفاده از روش ارائه شده) می باشد.

بهبود مسیریابی مبتنی بر قابلیت اطمینان برای شبکه VANET در بزرگراه ها با NS2

نمودار مقایسه تعداد بسته های ارسالی خرابی مسیر در پروتکل AODV و AODV-R در سناریو ارزیابی سرعت

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، پروتکل ارائه شده (AODV-R) نسبت به پروتکل AODV استاندارد تعداد بسته ارسالی خرابی مسیر کمتری دارد و علت این امر نیز انتخاب مسیرهای بهتر و بهینه است، یعنی استفاده از مسیرهای مطمئن می باشد که بسیار کم شکسته می شوند.


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید