مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

فایل های شبیه سازی شده در NS۲ ، خروجی های به دست آمده ، نمودار ها و فیلم نحوه اجرا و خروجی گرفتن دارد

۱۹۷,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

مسیریابی قابل اطمینان در شبکه UWSN با الگوریتم BEAR بهبود یافته در NS2

  • چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
  • بازدید ۱۶۴ نفر

تصویر reliable-routing-uwsn-bear-ns2_6789_1 مسیریابی قابل اطمینان در شبکه UWSN با الگوریتم BEAR بهبود یافته در NS2

مسیریابی قابل اطمینان در شبکه UWSN با نرم افزار NS2

در این بخش پروژه شبیه سازی مسیریابی قابل اطمینان در شبکه UWSN با الگوریتم BEAR بهبود یافته در نرم افزار NS2 را آماده کرده ایم که در ادامه توضیحاتی از معرفی پروژه ارائه شده و فیلم و تصاویر خروجی پروژه قرار داده شده است.

معرفی پروژه

هدف ما در این پروژه ارائه الگوریتم مسیریابی قابل اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم زیر آب (Underwater Wireless Sensor Networks – UWSN) با هدف افزایش عمر شبکه می باشد که به این منظور باید یک تعادل بار در بین گره ها برای انتقال داده حفظ شود. برای انتخاب گره های میانی، جهت انتقال داده گره ها بر حسب فاصله و توان باقی مانده انها در نظر گرفته می شوند. به منظور ساخت درخت مسیریابی کمینه از سکتور بندی شبکه بر اساس عمق گره های حسگر استفاده می شود که این کار جهت ارسال بسته داده را به گره سینک را سازماندهی و درخت مسیریابی را با حداقل هزینه و جابه جایی از هر عمق را احداث می کند. همچنین به منظور تعادل بیشتر انرژی گره ها در شبکه، ساخت درخت مسیریابی (فاز دوم) به صورت دوره زمانی انجام خواهد شد. در این زمینه اگوریتم پیشنهادی در سه فاز زیر می باشد.

فاز شناسايی اولیه

در فاز شناسایی اولیه، گره سینک یک پیام به صورت همه پخشی که حاوی اطالاعات تعداد گره تمام گره های موجود در شبکه و زمان شروع و پایان فاز است را به همه گره های شبکه ارسال می کند. در این فاز تمامی گره های موجود در شبکه موارد زیر را برای خود محاسبه می کنند: موقیعت نسبی مکانی و فاصله ی خود تا گره سینک و همچنین تشخیص سکتوری که در آن قرار دارد.

فاز احداث درخت

فاز احداث درخت از دو بخش زیر تشکیل شده است. در بخش اول: تمامی گره های موجود در شبکه به دنبال همسایه برای خود می گردند. در بخش دوم: در این بخش هر گره، گره معاون و تسهیل کننده خود را از بین همسایه های موجود خود انتخاب میکند. این رویه در شکل زیر نشان داده شده است.

تصویر reliable-routing-uwsn-bear-ns2_6789_2 مسیریابی قابل اطمینان در شبکه UWSN با الگوریتم BEAR بهبود یافته در NS2

شکل فاز احداث درخت

فاز انتقال

در هر دور گره ی مبدا در ابتدا فاصله ی خود را تا سینک چک میکند، اگر فاصله آن تا گره سینک کمتر از رنج محدوده بهینه خود بود به صورت مسقیم با سینک ارتباط برقرار می کند در غیر این صورت با استفاده از گره معاون و تسهیل کننده  خود و یا در اخر ارتباط مستقیم با سینک، انتقالش را انجام می دهد.

در این پروژه مطابق مقاله پایه از دو سناریو با 80 و 160 سنسور زیر آبی به صورت تصادفی و با شعاع شبکه 0.2-1 و 2-5 و یک گره سینک برای شبیه سازی مسیریابی راهکار پیشنهادی و مقایسه با راهکار مسیریابی BEAR استفاده شده است. خروجی شبیه سازی به دو صورت گرافیکی و غیر گرافیکی می باشد. خروجی گرافیکی NAM و غیر گرافیکی TR پس از اجرای شبیه سازی ایجاد و حاصل خواهند شد. از خروجی NAM به منظور مشاهده سنسورها و رفتار آنها و از خروجی TR به منظور مشاهده وقایع انجام شده در شبکه و محاسبه فاکتور های شبکه مانند مصرف انرژی و اندازه گیری بسته ها استفاده می شود. در شکل های زیر خروجی های حاصله قابل مشاهده است.

تصویر reliable-routing-uwsn-bear-ns2_6789_3 مسیریابی قابل اطمینان در شبکه UWSN با الگوریتم BEAR بهبود یافته در NS2

شکل خروجی NAM با 80 سنسور

تصویر reliable-routing-uwsn-bear-ns2_6789_17 مسیریابی قابل اطمینان در شبکه UWSN با الگوریتم BEAR بهبود یافته در NS2

خروجی TR با 160 سنسور

 


تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5
تصویر 6
تصویر 7
تصویر 8
تصویر 9
تصویر 10
تصویر 11
تصویر 12
تصویر 13
تصویر 14
تصویر 15
باکس دانلود
شناسه:
۶۷۸۹
توضیحات:
فایل های شبیه سازی شده در NS۲ ، خروجی های به دست آمده ، نمودار ها و فیلم نحوه اجرا و خروجی گرفتن دارد
قیمت:
۱۹۷,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است