مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

m فایل متلب ، گارش کار مختصر دو صفحه ای در فایل ورد (در حد توضیحات موجود در سایت) و فیلم نحوه اجرا دارد

۱۴۲,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

تخصیص منابع برای وظایف موازی در رایانش ابری با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  • چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۰۱ نفر

تصویر resource-allocation-parallel-tasks-matlab_5249_1 تخصیص منابع برای وظایف موازی در رایانش ابری با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

تخصیص منابع برای وظایف موازی در رایانش ابری با MATLAB

در این بخش پروژه تخصیص منابع برای وظایف موازی در رایانش ابری با درخت تصمیم در نرم افزار MATLAB به همراه گزارش کار و فیلم نحوه اجرا آماده کردیم که در ادامه توضیحاتی از معرفی پروژه و فایل ها و توابعی که دارد ارائه شده و فیلم و تصاویر خروجی پروژه در محیط متلب قرار داده شده است.

معرفی پروژه

در این پروژه رایانش ابری یا محاسبات ابری (Cloud Computing) که با استفاده از تولباکس پردازش موازی (Parallel Computing) در نرم افزار متلب پیاده سازی شده، سه وظیفه یا کار (JOB) بر روی دو ماشین مجازی تعریف شده است. در مورد برنامه باید این را یا آورد شده که تعداد JOB ها یا وظایف محدویتی ندارد ولی در ماشین مجازی به دلیل اینکه نیاز به ساختن مخزن (Pool) می باشد، باید CPU این قابلیت محدویت را داشته باشد که در اینجا دو مخزن (Pool) تعریف شده است. این پروژه محاسبات ابری از پنج فایل تشکیل شده است که یک فایل اصلی و چهار تابع مختلف را شامل می شود که در زیر به آنها اشاره شده است. در این پروژه Cloud Computing در خروجی های به دست آمده پس از اجرای شبیه سازی، نمودار تأثیر تعداد فرآیندهای همزمان (اجرای موازی) بر منابع و سرعت عمل و نمودار تأثیر اندازه داده ها بر منابع و سرعت عمل تولید می شود.

فایل ها و توابع در پروژه

  • فایل CloudComputing : این فایل برنامه اصلی و اجرایی می باشد که سایر توابع در داخل این فایل فراخوانی می شوند.
  • تابع timingFcn : این تابع برای تخصیص وظایف یا کارها و ارزیابی زمان و هزینه بر اساس الگوریتم درخت تصمیم دودویی (Decision Trees) می باشد.
  • تابع fftOp : این تایع برای تحلیل طیفی به عنوان یک کار در نظر گرفته شده است.
  • تابع multOp : این تابع برای حاصل ضرب ماتریس می باشد.
  • تابع sumOp : این تابع برای حاصل جمع ماتریس می باشد.

تصاویر خروجی پروژه در محیط MATLAB

تصویر resource-allocation-parallel-tasks-matlab_5249_4 تخصیص منابع برای وظایف موازی در رایانش ابری با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

نمودار تأثیر تعداد فرآیندهای همزمان (اجرای موازی) بر منابع و سرعت عمل

بخش افقی نمودار تعداد فرآیندهای همزمان (اجرای موازی) را در دو مخزن (Pool) نشان می دهد. بخش عمودی نمودار نیز سرعت عمل را نشان می دهد.

تصویر resource-allocation-parallel-tasks-matlab_5249_5 تخصیص منابع برای وظایف موازی در رایانش ابری با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

نمودار تأثیر اندازه داده ها بر منابع و سرعت عمل

بخش افقی نمودار تعداد عناصر در هر فرآیند را نشان می دهد که شامل 7 عنصر یا المان است. بخش عمودی نمودار نیز سرعت عمل را نشان می دهد.

 


تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5
باکس دانلود
شناسه:
۵۲۴۹
توضیحات:
m فایل متلب ، گارش کار مختصر دو صفحه ای در فایل ورد (در حد توضیحات موجود در سایت) و فیلم نحوه اجرا دارد
قیمت:
۱۴۲,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است