امنیت در شبکه های ادهاک موبایل MANET

  • شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • بازدید ۲,۲۳۸ نفر

تصویر translate-MANET-ad-hoc_918-_1 امنیت در شبکه های ادهاک موبایل MANET

 مقاله امنیت در شبکه های ادهاک موبایل MANET

مسایل امنیتی که در شبکه های ادهاک در نظر گرفته شده، امنیت در مسیریابی و مفاهیم تحرک به جای ایجاد امنیت ذاتی در شبکه است. با افزایش تهدید های امنیتی، نیاز به گسترش الگوریتم های ایجاد امنیت در شبکه های ادهاک محسوس است. امنیت در شبکه های بی سیم ادهاک برای توابع اولیه شبکه مانند مسیریابی و ارسال رو به جلوی بسته ها حیاتی است، چرا که این توابع در گره ها به جای مسیریاب ها اجرا می شوند و از آنجا که این شبکه ها دارای عمل دفاعی مشخصی نیستند بایستی هر گره ای در برابر مهاجم آماده باشد.

امنیت در شبکه های ادهاک موبایل مانند دیگر شبکه ها بر مبنای محرمانگی و امانت است. وجود گره های بد رفتار باعث پوشیدگی کانال شده و استراق سمع کننده ها یک مساله طراحی مهم می باشد. در سالهای اخیر تحقیقاتی روی اطمینان اطلاعات و حفاظت داده با استفاده از تکنیک های تصدیق و رمزنگاری انجام شده است. تعریف شبکه های ادهاک موبایل عبارت از حفاظت توابع اولیه تحویل بیت های داده، از یک گره به گره دیگر.

دو راهکار برای حفاظت شبکه های ادهاک موبایل وجود دارد :

  1. پیشگیرانه
  2. واکنش دار

در روش پیشگیرانه با استفاده از تکنیک های مختلف رمزنگاری سعی می شود تهاجم در اولین مرحله بی نتیجه شود و راه کار واکنش دار تهدید امنیتی را عقب انداخته و مطابق با آن واکنش نشان می دهد. بیشتر پروتکل های مسیریابی امن از روش پیشگیرانه و عملیات ارسال رو به جلو اطلاعات از روش واکنش دار استفاده می کند. چون راه حل مشخصی برای امنیت شبکه های ادهاک موبایل وجود ندارد.

 

تصویر translate-MANET-ad-hoc_918-_2 امنیت در شبکه های ادهاک موبایل MANET

(شکلی از اجزای راه کارهای امنیتی لایه ای در شبکه های ادهاک موبایل)

باید سه جزء خودداری، آشکار سازی و واکنش، یکپارچه شود. راه کار پیشگیرانه اطمینان از سالمی مسیر ها و واکنش دار حفاظت در برابر ارسال رو به جلو بسته ها را بر عهده دارد. به عبارت بهتر امنیت، زنجیره ای است که اگر یک جزء خوب عمل نکند، قدرت کل سیستم کم می شود. عملکرد شبکه بر حسب مقیاس پذیری، در دسترس بودن سرویس ها، قدرت و راه کارهای امنیتی نگرانی هایی بوجود می آورد. بیشتر پیشنهاد های اخیر درباره مسایل امنیتی بر پایه پنهان سازی است. هر دو بعد قدرت امنیتی و عملکرد شبکه دارای اهمیت است که بایستی مصالحه ای بین آنها برقرار شود.

 

مطالب مرتبط
شبکه های بین خودرویی VANET

بازدید ۵۳۰۵ نفر
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است