شبیه سازی پروتکل EHE-Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2

شبیه سازی پروتکل EHE Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2

شبیه سازی پروتکل EHE-Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2

در این بخش پروژه شبیه سازی پروتکل EHE-Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه حسگر بی سیم (WSN) با نرم افزار NS2 را به همراه فیلم نحوه اجرا و خروجی گرفتن آماده کرده که در ادامه به معرفی پروتکل EHE-LEACH پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی پروژه قرار داده شده است.

معرفی پروتکل EHE-LEACH

شبیه سازی پروتکل EHE Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2

پروتکل EHE-LEACH یک پروتکل Leach ناهمگن پیشرفته در شبکه های حسگر بی سیم (WSN) است که هدف آن افزایش طول عمر می باشد. عملکرد پروتکل EHE-LEACH بر پایه آستانه فاصله ثابت می باشد که برای منشعب کردن منطقه پوشش که از دو مکانیسم جداگانه نفوذ مستقیم و خوش بندی استفاده می کند. در این پروتکل که بهبود یافته LEACH است، یک فاصله ثابت مبتنی بر آستانه برای انشعاب ارتباط مستقیم و خوشه مبتنی بر ارتباط استفاده می شود. نودهای حسگر نزدیک به ایستگاه پایه (BS) به صورت مستقیم ارتباط برقرار می کند و آنهایی که دور از ایستگاه پایه (Base Station) هستند از خوشه مبتنی بر ارتباط استفاده می کنند.

تصاویر خروجی پروژه

شبیه سازی پروتکل EHE Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2 شبیه سازی پروتکل EHE Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2 شبیه سازی پروتکل EHE Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2 شبیه سازی پروتکل EHE Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2 شبیه سازی پروتکل EHE Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2 شبیه سازی پروتکل EHE Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2 شبیه سازی پروتکل EHE Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2 شبیه سازی پروتکل EHE Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2 شبیه سازی پروتکل EHE Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2 شبیه سازی پروتکل EHE Leach و مسیریابی مبتنی بر انرژی در شبکه WSN با NS2


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید