شبیه سازی ارزیابی عملکرد پروتکل DEEC در شبکه WSN با متلب

شبیه سازی ارزیابی عملکرد پروتکل DEEC در شبکه WSN با متلب

ارزیابی عملکرد پروتکل DEEC در شبکه WSN

در این بخش پروژه شبیه سازی ارزیابی عملکرد پروتکل DEEC در شبکه حسگر بی سیم که با استفاده از نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است را آماده کرده ایم. این پروژه با عنوان مقاله On Performance Evaluation of Variants of DEEC in WSNs ارائه شده است، که دارای ترجمه مقاله به همراه کامنت گذاری کدهای نوشته شده در متلب می باشد و در انتها مقاله مرجع به همراه فیلم و تصاویری از خروجی پروژه شبیه سازی شده را می توانید مشاهده کنید.

شبکه حسگر بی سیم (WSN):

چون شبکه های حسگر بی سیم از انرژی محدودی برخوردار هستند، نیاز بسیاری از حسگر ها را در بر داشته و داده های که حس می شود را به ایستگاه پایه یا همان BASE STATION که نیاز به انرژی بیشتری دارد، گزارش می دهند. اکثر پروتکل های ارائه شده در این مقاله به دنبال دستیابی به روشی برای بهره وری انرژی در حالات ناهمگن هستند.

معرفی مقاله ارزیابی عملکرد پروتکل DEEC

پروتکل های DEEC ، DDEEC ، EDEEC ، TDEEC

انواع پروتکل هایی که در مقاله ذکر شده اند، در شبکه حسگر بی سیم ناهمگن، مناسب می باشند. بهره وری پروتکل زمانی رو به انحطاط میل می کند که تغییری در پارامتر های ناهمگنی بوجود آید. در این مقاله در ابتدا پروتکل های دسته بندی عملکرد انرژی توزیع شده (DEEC)، DEEC توسعه یافته (DDEEC) ، DEEC تقویت شده (EDEEC) و DEEC در آستانه (TDEEC) به صورت کلی بررسی می شوند که در سناریو های مختلف شامل سطح ناهمگنی بالا به سطح ناهمگنی پایین می باشد.

نتایج بدست آمده از شبیه سازی مقاله

در این باره کارایی بر اساس تناوب پایداری، طول عمر و توان عملیاتی را در تمامی حالت ها می بینیم. نتایجی که از شبیه سازی های متعدد بدست آمده است نشان می دهند که در تمام سناریو های ناهمگن در بخش طول عمر، عملکرد پروتکل های EDEEC و TDEEC بهتر از عملکرد پروتکل های دیگر می باشد. با این حال بهترین پروتکل در تناوب و پایداری شبکه در میان سایر پروتکل ها، پروتکل TDEEC می باشد. با این وجود، عمکرد پروتکل DEEC و DDEEC به صورت کامل، متاثر تر از تغییرات پارامتر های ناهمگنی شبکه می باشد.

تصاویری از خروجی شبیه سازی ارزیابی عملکرد پروتکل DEEC

 

شبیه سازی ارزیابی عملکرد پروتکل DEEC در شبکه WSN با متلب

شکل ۱: نمودار Nodes Alive During Rounds

 

شبیه سازی ارزیابی عملکرد پروتکل DEEC در شبکه WSN با متلب

شکل ۲: نمودار Packets Sent To The Base Station

 

شبیه سازی ارزیابی عملکرد پروتکل DEEC در شبکه WSN با متلب

شکل ۳: نمودار Clusterheads


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید