شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET

شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET

شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با OPNET

در این بخش پروژه شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در نرم افزار OPNET آماده کرده ایم که براساس پایان نامه Modelling and Performance Study of Large Scale Zigbee Based Green House Monitoring and Control Network انجام شده است. در ادامه توضیحاتی از سنسور زیگبی در WSN و معرفی پروژه ارائه شده و فیلم و تصاویری از خروجی پروژه در محیط آپنت به همراه لینک دانلود پایان نامه مرجع و کمکی قرار داده شده است.

سنسور زیگبی

سنسور زیگبی در شبکه حسگر بی سیم (ZigBee in WSN) که به استاندارد IEEE 802.15.4 معروف است، به دلیل مصرف کم انرژی، عمر طولانی باتری و مدیریت امنیت شبکه، در طی سال های اخیر بسیار محبوب شده و به صورت گسترده در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. سنسور Zigbee در شبکه های حسگر بی سیم (WSN) به دلیل کاربردهای متعددی که دارد، در زمینه های آکادمیک و صنعت شبکه بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

معرفی پروژه

در این پروژه ما شبکه حسگر بی سیم Zigbee را در گلخانه های توزیع شده از نظر جغرافیایی مورد استفاده قرار داده ایم که امروزه در صنعت کشاورزی یک موضوع اساسی و مهم است. اما به دلیل پیچیدگی و ماهیت پراکنده بودن گلخانه های مورد نظر و مقیاس بزرگی از شبکه ای که ایجاد می شود، ما فقط سناریوها را در یک شبیه ساز استاندارد و قدرتمند صنعتی به نام OPNET شبیه سازی می کنیم تا پس از تحلیل نتایج به دست آمده از شبیه سازی، به طراحی کامل به صورت فیزیکی و در عمل دست پیدا کنیم. ما پارامترهای عملکردی از قبیل توان عملیاتی، تاخیر انتها به انتها، گم شدن بسته ها، نرخ ارسال داده، ترافیک ارسال شده و ترافیک دریافتی شده در توپولوژی شبکه تحت شرایط مختلف (تعداد و موقعیت گره های پخش شده در محیط گلخانه ها) را بر اساس ویژگی ها و توصیه های خاص IEEE 802.15.4 / ZigBee مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

در پایان نامه عنوان شده که مرجع کمکی ما برای این شبیه سازی بوده، تعداد ۷ سناریو وجود دارد که فقط ما ۴ سناریو از آن را انجام داده ایم که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

  • سناریو اول: یک گلخانه به همراه یک هماهنگ کننده (Coordinator) و ۹ روتر و ۱۰ دستگاه End Device و ۲۰ گره که در این سناریو گره ها یا نودها در فاصله ۱۰ متری از یکدیگر قرار دارند. همچنین قدرت سطح انتقال به صورت پیشفرض می باشد.
  • سناریو دوم: یک گلخانه به همراه یک هماهنگ کننده (Coordinator) و ۹ روتر و ۱۰ دستگاه End Device و ۲۰ گره که در این سناریو گره ها یا نودها در فاصله ۲۰ متری از یکدیگر قرار دارند. مانند سناریو اول است و تنها فاصله گره ها تغییر کرده است.
  • سناریو سوم: یک گلخانه که شامل یک هماهنگ کننده (Coordinator) و ۹ روتر و ۱۰ دستگاه End Device است و همچنین ۲۰ گره داریم با افزایش قدرتسطح انتقال.
  • سناریو چهارم: در این سناریو ۲۰ گلخانه داریم به همراه یک هماهنگ کننده (Coordinator) و ۱۵۰ روتر و ۲۲۷ دستگاه End Device و ۳۷۸ گره.

تصاویر خروجی پروژه در محیط OPNET

شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET شبیه سازی عملکرد شبکه نظارت و کنترل گلخانه با سنسور Zigbee در OPNET


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید