مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

فایل شبیه سازی شده در NS۲ ، خروجی های به دست آمده و فیلم نحوه اجرا دارد

۱۹۷,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

شبیه سازی طراحی کانال کنترلی مشترک در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار NS2

  • دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
  • بازدید ۹۶۰ نفر

تصویر design-common-control-channel-cognitive-radio-network-ns2_3599_1 شبیه سازی طراحی کانال کنترلی مشترک در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار NS2

طراحی کانال کنترلی مشترک در شبکه رادیو شناختی با NS2

در این بخش پروژه شبیه سازی طراحی کانال کنترلی مشترک در شبکه رادیو شناختی (cognitive radio) را با نرم افزار NS2 به همراه فیلم نحوه اجرا آماده کرده ایم که در ادامه به توضیحاتی در رابطه با کانال کنترلی مشترک پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی پروژه قرار داده شده است.

طراحی کانال کنترلی مشترک

اولین چالش در طراحی کانال کنترلی مشترک در فناوری رادیو شناختی موضوع فعالیت ­های کاربران اولیه می­ باشد. این چالش ناشی از معضل کاربران رادیو شناختی در زمانی است که کاربران اولیه به کانال خود بر می ­گردند که در این صورت کاربران رادیو شناختی باید برای یافتن کانال جدیدی که خالی از کاربران اولیه باشد با هم همکاری کرده و برای این منظور نیازمند در اختیار داشتن کانال­ های کنترل مشترک خالی از کاربران اولیه می ­باشند.

شناخت بهتر همسایگان و بازیابی مناسب کانال­ های کنترلی مشترک

با توجه به این مطالب، حل این چالش­ ها شامل دو قسمت می ­باشد. ابتدا باید چگونگی شناخت موثر همسایگان برای ایجاد یک کانال کنترل مشترک مطمئن و اتصال گره به شبکه در زمانی ­که هیچ ارتباطی نسبت به همسایگان و محیط خود ندارد، مشخص شود. دوم، باید مشخص شود که کاربران رادیوشناختی چگونه می ­توانند به بازیابی کارآمد کانال­ های کنترلی مشترک، در زمانی که کاربر اولیه به طور مداوم به کانال خود بر می ­گردد، بپردازند و ساختار و اتصالات شبکه را حفظ نمایند.

پاسخ به فعالیت ­های کاربر اولیه و پوشش کانال کنترلی مشترک

در اینجا روش بازیابی کارآمد کانال کنترلی را برای دست یابی به اهداف زیر معرفی می ­کنیم: پاسخ به فعالیت ­های کاربر اولیه: باید به سرعت در زمانی که کاربر اولیه به کانال بر می ­گردد یک کانال کنترلی جدید بین کاربران رادیو شناختی ایجاد شود. پوشش کانال کنترلی مشترک گسترش داده شده: برای کاهش اوره ناشی از سیگنالینگ کنترل و بهبود بهره­ وری برودکست باید پوشش کانال کنترلی گسترش یابد.

روش بازیابی کارآمد

روش بازیابی کارآمد یک راه حل ابتکاری برای ایجاد کانال کنترلی با استفاده همگن طیف در محیط به منظور بهبود بهره ­وری از طیف می ­باشد. کاربران شبکه رادیو شناختی می ­توانند با استفاده از بازیابی بهره ­ور کانال کنترلی با اولویت­ بندی کانال­ های در دسترس بر اساس سنجش طیف محلی و اولویت همسایگان، بهترین کانال کنترلی مشترک را که توسط اکثر کاربران ترجیح داده می ­شود، برای ایجاد ارتباط با همسایگان پیدا کنند که موجب بازیابی کانال کنترلی در صورت بازگشت کاربران اولیه می ­شود.

 


تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5
تصویر 6
تصویر 7
تصویر 8
تصویر 9
تصویر 10
باکس دانلود
شناسه:
۳۵۹۹
توضیحات:
فایل شبیه سازی شده در NS۲ ، خروجی های به دست آمده و فیلم نحوه اجرا دارد
قیمت:
۱۹۷,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است