شبیه سازی شبکه حسگر بی سیم چند سینکی (Multi-sink) و کشف با جستجوی محلی در NS2

شبیه سازی شبکه حسگر بی سیم چند سینکی (Multi sink) و کشف با جستجوی محلی در NS2

شبکه حسگر بی سیم چند سینکی و کشف با جستجوی محلی در با NS2

در این بخش پروژه شبیه سازی شبکه حسگر بی سیم چند سینکی (Multi-sink) و کشف با جستجوی محلی را با نرم افزار NS2 به همراه توضیح مختصر و کلی فایل TCL و فیلم نحوه اجرا و خروجی گرفتن از پروژه آماده کرده ایم که بر اساس یک مقاله معتبر و ISI با عنوان Heuristics for designing multi-sink clustered WSN topologies انجام شده که دارای ترجمه مقاله به زبان فارسی نیز می باشد. در ادامه به توضیحات روش کار مقاله پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی پروژه در محیط NS2 به همراه لینک دانلود رایگان مقاله مرجع قرار داده شده است.

معرفی مقاله

در این مقاله، ساخت توپولوژی های مبتنی بر خوشه برای شبکه های حسگر بی سیم با چندین سینک (Multi-sin) در نظر گرفته شده است. بهینه سازی متکی بر سطوح مختلف تصمیم است که در آن سنسورها به عنوان سرخوشه انتخاب شده و بار را در میان سینک ها متعادل می کنند. توپولوژی مرتبط با هر سینک به عنوان یک مجموعه مسلط مستقل با الزامات اتصال (IDSC) مدل سازی شده است. بنابراین، راه حل یک بخش از یک گراف داده شده به عنوان بسیاری از IDSC است که به عنوان سینک وجود دارد. علاوه بر این، چندین معیار بهینه سازی ارائه شده که به طور ضمنی یا صریح توپولوژی را متعال می کند.

کاهش مصرف انرژی در شبکه

طول عمر شبکه بهبود یافته است، زیرا از یک ساختار خوشه ای و تعدادی کنترل هاپ (Hops Control) استفاده می شود. در ابتدا میانگین پیام های ارسالی کاهش می یابد و بعد، میانگین مصرف انرژی برای پیام های ارسال شده بهبود می یابد (کاهش مصرف انرژی شبکه).

خوشه بندی و جستجوی محلی

ترکیبات مختلفی از معیارها به ترتیب واژگان پیشنهاد شده است. آنها با توجه به تعداد حداکثر خوشه در هر توپولوژی، انحراف بین کوچکترین و بزرگترین خوشه با توجه به تمام توپولوژی ها و تعداد کل خوشه ها در توپولوژی نهایی مقایسه می شوند. دو جستجوی محلی، یک جستجوی محلی دو مرحله ای و متغیر محلی نزولی، توسعه یافته است. هر کدام در یک چارچوب چند شروعی (Multi Start) تعبیه شده است.

تصاویری از خروجی پروژه در محیط NS2

شبیه سازی شبکه حسگر بی سیم چند سینکی (Multi sink) و کشف با جستجوی محلی در NS2 شبیه سازی شبکه حسگر بی سیم چند سینکی (Multi sink) و کشف با جستجوی محلی در NS2 شبیه سازی شبکه حسگر بی سیم چند سینکی (Multi sink) و کشف با جستجوی محلی در NS2 شبیه سازی شبکه حسگر بی سیم چند سینکی (Multi sink) و کشف با جستجوی محلی در NS2 شبیه سازی شبکه حسگر بی سیم چند سینکی (Multi sink) و کشف با جستجوی محلی در NS2 شبیه سازی شبکه حسگر بی سیم چند سینکی (Multi sink) و کشف با جستجوی محلی در NS2 شبیه سازی شبکه حسگر بی سیم چند سینکی (Multi sink) و کشف با جستجوی محلی در NS2 شبیه سازی شبکه حسگر بی سیم چند سینکی (Multi sink) و کشف با جستجوی محلی در NS2


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید