شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

تصویر simulation-manhattan-mobility-vanet-sumo_7165_9 شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

مدل حرکتی منهتن یک مدل شهری از نوع تحرک برای شبکه های ad-hoc وسایل نقلیه (VANET) است و از توپولوژی گرید در جاده استفاده می کند. SUMO ابزار های مختلفی برای ایجاد و شخصی سازی شبکه های جاده ای و جریان ترافیک و علائم ترافیکی دارد. در این مقاله آموزشی ما از برخی از ابزارهای موجود در SUMO برای ایجاد یک شبکه جاده ای منهتن تصادفی با جریان های ترافیکی و سیگنال های تصادفی استفاده خواهیم کرد.

ابزار netgenerate

این یک ابزار یا اسکریپت است که شبکه های جاده ای انتزاعی را تولید می کند که ممکن است توسط سایر برنامه های SUMO استفاده شود. دستور زیر یک شبکه جاده تصادفی ایجاد می کند و آن را در فایل Random.net.xml ذخیره می کند.

تصویر زیر ایجاد موفقیت آمیز شبکه جاده ای را نشان می دهد.

تصویر simulation-manhattan-mobility-vanet-sumo_7165_1 شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

دستور زیر یک شبکه جاده تصادفی را ایجاد کرده و آن را در فایل Random.net.xml ذخیره می کند اما اکنون حاوی اطلاعات چراغ راهنمایی نیز خواهد بود.

ابزار netdit

این یک ابزار ویرایشگر شبکه گرافیکی است که با SUMO همراه است. می توان از آن برای ایجاد شبکه جاده ای جدید استفاده کرد و همچنین این ابزار می تواند برای ویرایش شبکه جاده ای قبلی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

دستور زیر رابط کاربری گرافیکی netdit را باز می کند:

تصویر زیر رابط کاربری گرافیکی netdit را نشان می دهد:

تصویر simulation-manhattan-mobility-vanet-sumo_7165_2 شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

اکنون می توانیم شبکه جاده ای تصادفی را که با netgenerate ایجاد کرده ایم، در رابط کاربری گرافیکی netedit باز کنیم و در صورت نیاز آن را ویرایش کنیم.

تصویر simulation-manhattan-mobility-vanet-sumo_7165_3 شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

اکنون ممکن است شبکه را مطابق میل و نیاز خود ویرایش کنیم، به عنوان مثال:

 • ممکن است یک لبه جدید (بخش جاده) اضافه کنیم یا حتی یک یال موجود را حذف کنیم.
 • ما ممکن است وسایل نقلیه را در مکان ها یا لبه های مختلف اضافه کنیم.
 • ما ممکن است علائم ترافیکی را اضافه کنیم.
 • می توان گزینه های موجود را بررسی کرد و شبکه را سفارشی کرد.

تصویر simulation-manhattan-mobility-vanet-sumo_7165_4 شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

ما می توانیم وسایل نقلیه را در شبکه ایجاد شده شبیه سازی کنیم.

تصویر simulation-manhattan-mobility-vanet-sumo_7165_5 شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

تصویر simulation-manhattan-mobility-vanet-sumo_7165_6 شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

بارگیری پیکربندی و شبیه سازی آن در sumo-gui

sumo-gui همان برنامه شبیه ساز سومو با رابط کاربری گرافیکی است. دستور زیر رابط کاربری گرافیکی sumo را باز می کند:

اکنون می توانیم فایل پیکربندی Grid.sumo.cfg را باز کنیم و نمای دنیای واقعی را از جعبه ترکیبی انتخاب کنیم.

تصویر simulation-manhattan-mobility-vanet-sumo_7165_7 شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

تصویر زیر نمای شبکه جاده ای ما را نشان می دهد:

تصویر simulation-manhattan-mobility-vanet-sumo_7165_8 شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

اگر روی شبکه جاده ها بزرگنمایی کنیم، علائم راهنمایی و رانندگی را به صورت زیر مشاهده می کنیم:

تصویر simulation-manhattan-mobility-vanet-sumo_7165_9 شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

خروجی شبیه سازی

انیمیشن گیف زیر خروجی شبیه سازی سناریوی شبکه جاده ای منهتن را با توپولوژی گرید و با علائم راهنمایی و رانندگی نشان می دهد. در اینجا خودرو ها از سمت چپ و بالا ظاهر می شوند و به سمت راست و پایین حرکت می کنند.

تصویر simulation-manhattan-mobility-vanet-sumo_7165_10 شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

مثال از مدل حرکتی تصادفی

انیمیشن گیف زیر خروجی شبیه سازی شبکه جاده ای منهتن را با توپولوژی گرید همراه با با مدل حرکتی تصادفی نشان می دهد. در اینجا خورو ها از تمام جهات در چهار طرف ظاهر می شوند و به صورت تصادفی شروع به حرکت می کنند.

تصویر simulation-manhattan-mobility-vanet-sumo_7165_11 شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

منابع:

 • https://sumo.dlr.de/docs/netgenerate.html
 • https://sumo.dlr.de/docs/Netedit/index.html
 • https://sumo.dlr.de/docs/duarouter.html
 • https://sumo.dlr.de/docs/sumo-gui.html
 • https://sumo.dlr.de/docs/sumo.html
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_mobility_model
 • https://www.projectguideline.com
 

مطالب مرتبط
شبکه های بین خودرویی VANET

بازدید ۵۳۰۵ نفر
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است