شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO

شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO مدل حرکتی منهتن یک مدل شهری از نوع تحرک برای شبکه های ad-hoc وسایل نقلیه (VANET) است و از توپولوژی گرید در جاده استفاده می کند. SUMO ابزار های مختلفی برای ایجاد و شخصی سازی شبکه های جاده ای و جریان … ادامه خواندن شبیه سازی مدل حرکتی منهتن برای VANET با SUMO