شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET

شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET

شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با OPNET

در این بخش پروژه شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET را آماده کردیم که در ادامه به معرفی سناریو و پارامتر های مورد ارزیابی در پروژه پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی قرار داده شده است.

سناریو شبیه سازی

در این پروژه یک شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با ۱۵ گره در قالب یک سنارو شبیه سازی می شود که در میان آنها هیچ روتر، هاب یا سوئیچ بکار نرفته است. در ابتدای شبیه سازی، گره ها (لپ تاپ ها) به صورت رندوم به یکدیگر متصل می شوند. زمان شبیه سازی ۳۰ ثانیه بوده و ترافیک ما نیز از نوع جریان ویدئو (Streaming Video) با پروتکل UDP می باشد. نرخ انتقال در این شبکه ۱۰ کیلوبایت در ثانیه بوده و حداکثر نرخ انتقال (MTU) 1500 بایت می باشد. هر یک از گره ها ۵ پکت در یک ثانیه ارسال می کنند. همچنین نودها یا گره ها می توانند به صورت تصادفی و در هر زمان به شبکه بپیوندند.

تحلیل خروجی ها

پارامتر های مورد ارزیابی در خروجی شبیه سازی، شامل ترافیک ارسال و یافت شده در Video Conferencing ، تاخیر (Delay)، بارگذاری (Load)، تاخیر در دسترسی رسانه (Media Access Delay)، پکت های از دست رفته (data dropped)، سرریز بافر (Buffer Overflow)، تلاش برای مخابره مجدد (Retransmission Attempts) و توان عملیاتی (Throughput) می باشند که در محیط نرم افزار آپنت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

تصاویر خروجی پروژه در محیط OPNET

شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET شبیه سازی شبکه مش بی سیم نظیر به نظیر (P2P) با نرم افزار OPNET


مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید