(۶۰ امتیاز از ۱۲ رای)
Loading...
اطلاعات دوره

مدت دوره

۰۵:۰۰:۰۰

تعداد قسمت ها

۶۰ قسمت

تعداد دانشجو

۱۰ نفر

۷۷,۰۰۰ تـــــومان

مدرس

اطلاعات مدرس

مدرک تحصیلی

تعداد دوره ها

۰ مورد

آموزش مهندسی ارتباطات بی سیم با نرم افزار MATLAB

آموزش مهندسی ارتباطات بی سیم با MATLAB

در این بخش فیلم آموزش مهندسی ارتباطات بی سیم با نرم افزار MATLAB را آماده کرده ایم که در ادامه توضیحاتی از معرفی دوره به همراه فهرست مطالب ارائه شده در آن قرار داده شده است. این دوره به زبان انگلیسی می باشد که توسط Khaled Ramadan از مجموعه آموزشی یودمی (Udemy) در مدت 5 ساعت با عنوان The Complete MATLAB Course for Wireless Comm. Engineering تهیه شده است.

معرفی دوره

در این دوره آموزشی نرم افزار MATLAB برای مهندسی ارتباطات بی سیم ، کد های متلب به صورت گام به گام برای تخمین نرخ خطای بیت (BER) ، تخمین آفست فرکانس حامل (CFO) و تخمین نسبت توان اوج به متوسط (PAPR) در سیستم های ارتباطی مانند مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود برهم (OFDM) و دسترسی چندگانه غیر متعامد (NOMA) ارائه می شود. این دوره برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مرتبط با گروه مهندسی الکترونیک و ارتباطات طراحی شده است. این دوره آموزشی باعث صرفه جویی چندین ماهه در تحقیقات و مطالعه دانشجویان علاقه مند به مباحث مرتبط خواهد شد.

تصویر wireless-communication-engineering-matlab-video_6963_1 آموزش مهندسی ارتباطات بی سیم با نرم افزار MATLAB

فهرست مطالب آموزش مهندسی ارتباطات بی سیم با متلب

 • نحوه تخمین عملکرد نرخ خطای بیت بر روی یک سیستم ارتباطی تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد تک ورودی – تک خروجی (SISO-OFDM) بر اساس تبدیل فوریه سریع (FFT) روی نویز افزودنی سفید گوسی (AWGN) کانال با استفاده از طرح های مختلف نگاشت چگونه است؟
 • چگونه یک کانال محوشدگی ریلی بر اساس مدل Jakes ایجاد کنیم؟
 • چگونه می توان عملکرد BER را روی یک سیستم ارتباطی SISO-OFDM بر اساس FFT بر روی یک کانال محوشدگی ریلی بدون روش یکسان سازی تخمین زد؟
 • نحوه تخمین عملکرد BER را بر روی یک سیستم ارتباطی SISO-OFDM به کمک FFT بر روی یک کانال محوشدگی ریلی با استفاده از روش یکسان سازی چگونه است؟
 • بررسی تاثیر مسئله جبران فرکانس حامل (CFO)
 • چگونه می توان عملکرد خطای میانگین مربعات (MSE) را برای تخمین CFO سیستم ارتباطی OFDM بر اساس FFT با استفاده از ویژگی تقارن پیشوند چرخشی (CP) بر روی یک کانال AWGN و کانال محوشدگی ریلی تخمین زد؟
 • چگونه می توان عملکرد BER را روی یک سیستم ارتباطی SISO-OFDM به کمک تبدیل سینوسی گسسته (DST) بر روی یک کانال AWGN با استفاده از طرح های نگاشت مختلف تخمین زد؟
 • نحوه تخمین عملکرد BER در یک سیستم ارتباطی SISO-OFDM بر اساس روش DST روی یک کانال محوشدگی ریلی به کمک اکولایزرهای مختلف چگونه است؟
 • چگونه می توان عملکرد نرخ خطای بیت را روی یک سیستم ارتباطی SISO-OFDM بر اساس تبدیل کسینوس گسسته (DCT) روی یک کانال AWGN با روش های نگاشت (mapping) مختلف تخمین زد؟
 • چگونه می توان عملکرد نرخ خطای بیت را در یک سیستم ارتباطی SISO-OFDM بر اساس الگوریتم DCT بر روی یک کانال محوشدگی ریلی به کمک اکولایزرهای مختلف تخمین زد؟
 • مقایسه بین عملکرد BER سیستم های ارتباطی مختلف SISO-OFDM بر اساس FFT , DST , DCT بر روی یک کانال محوشدگی ریلی.
 • چگونه می توان نسبت توان اوج به متوسط (PAPR) را برای سیستم ارتباطی OFDM بر اساس FFT تخمین زد؟
 • چگونه می توان PAPR را برای سیستم ارتباطی OFDM بر اساس روش DST تخمین زد؟
 • چگونه می توان PAPR را برای سیستم ارتباطی OFDM بر اساس الگوریتم DCT تخمین زد؟
 • مقایسه ای بین PAPR سیستم های ارتباطی مختلف OFDM بر اساس روش های FFT , DST , DCT
 • آشنایی با مفهوم یک پیکربندی Nt×Nr که در آن Nt، تعداد آنتن های فرستنده و Nr تعداد آنتن های دریافت کننده است
 • ارائه یک کد کلی برای تخمین BER در صورت پیکربندی Nt×Nr برای سیستم ارتباطی OFDM بر اساس FFT بر روی یک کانال محوشدگی ریلی
 • ارائه یک کد کلی برای تخمین BER در صورت پیکربندی Nt×Nr برای سیستم ارتباطی OFDM بر اساس روش DST بر روی کانال محوشدگی ریلی
 • ارائه یک کد کلی جهت تخمین BER در صورت پیکربندی Nt×Nr برای سیستم ارتباطی OFDM به کمک الگوریتم DCT در یک کانال محوشدگی ریلی
 • آشنایی با مفاهیم پاشندگی حالت پلاریزاسیون (PMD) و لغو تداخل متوالی (SIC) در دسترسی چندگانه غیر متعامد (NOMA) که در سیستم های ارتباطی نسل پنجم شبکه تلفن همراه (5G) استفاده می‌شود
 • آشنایی با تفاوت بین نگاشت حامل فرعی در هم و محلی
 • چگونه می توان عملکرد BER را برای یک NOMA downlink از پیش کد گذاری شده FFT بر اساس سیستم ارتباطی FFT-OFDM با استفاده از نگاشت حامل فرعی موضعی و محلی بر روی یک کانال محوشدگی ریلی تخمین زد؟
 • چگونه می توان عملکرد BER را برای یک NOMA از پیش کد گذاری شده DST بر اساس سیستم ارتباطی FFT-OFDM با استفاده از نگاشت حامل فرعی محلی بر روی یک کانال محوشدگی ریلی تخمین زد؟
 • نحوه تخمین عملکرد BER در یک NOMA از پیش کد گذاری شده تبدیل کسینوس گسسته بر اساس سیستم ارتباطی FFT-OFDM به کمک نگاشت حامل فرعی محلی در یک کانال محوشدگی ریلی چگونه است؟
 • چگونه می توان عملکرد BER را برای یک NOMA از پیش کد گذاری شده تبدیل سینوسی گسسته بر اساس سیستم ارتباطی DST-OFDM با نگاشت حامل فرعی در هم بر روی کانال محوشدگی ریلی تخمین زد؟
 • چگونه می توان عملکرد BER را برای یک NOMA از پیش کد گذاری شده DCT بر اساس سیستم ارتباطی DCT-OFDM با استفاده از نگاشت حامل فرعی در هم بر روی یک کانال محوشدگی ریلی تخمین زد؟
 • چگونه می توان PAPR را برای یک NOMA از پیش کد گذاری شده FFT بر اساس سیستم ارتباطی FFT-OFDM با استفاده از نگاشت فرعی محلی شده تخمین زد؟
 • چگونه می توان PAPR را برای یک NOMA از پیش کد گذاری شده DST بر اساس سیستم ارتباطی FFT-OFDM با استفاده از نگاشت حامل فرعی تخمین زد؟
 • چگونه می توان PAPR را برای یک NOMA از پیش کد گذاری شده DCT بر اساس سیستم ارتباطی FFT-OFDM با استفاده از نگاشت حامل فرعی تخمین زد؟
 • چگونه می توان PAPR را برای یک NOMA از پیش کد گذاری شده DST بر اساس سیستم ارتباطی DST-OFDM با استفاده از نگاشت حامل فرعی تخمین زد؟
 • چگونه می توان PAPR را برای یک NOMA از پیش کد گذاری شده DCT بر اساس سیستم ارتباطی DCT-OFDM با استفاده از نگاشت (mapping) فرعی محلی شده تخمین زد؟
 

بخش تخمین BER در ارتباطات SISO-OFDM

باکس دانلود
شناسه:
۶۹۶۳
مدت دوره:
۰۵:۰۰:۰۰
قسمت ها:
۶۰ قسمت
اندازه فایل:
۲.۲۹۰ گیگابایت
توضیحات:
آموزش به زبان انگلیسی به همراه زیر نویس (انگلیسی) می باشد - کدهای متلب نیز به همراه خروجی ها ارائه می گردد
قیمت:
۷۷,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است