مشخصات

زبان

بانک اطلاعاتی

فایل ها

توضیحات

تعداد صفحات: ۵۱۷ | سال انتشار: ۲۰۱۰ | زبان: انگلیسی | فرمت: PDF

۱۷,۰۰۰ تـــــومان

مطالب مرتبط

کتاب شبکه های حسگر بی سیم (ارتباطات و شبکه بندی) نوشته یان فواد اکیلدیز

تصویر wireless-sensor-networks-book_5459 کتاب شبکه های حسگر بی سیم (ارتباطات و شبکه بندی) نوشته یان فواد اکیلدیز

کتاب شبکه های حسگر بی سیم (ارتباطات و شبکه بندی)

در این بخش کتاب شبکه های حسگر بی سیم (ارتباطات و شبکه بندی) با عنوان انگلیسی Wireless Sensor Networks نوشته یان فواد اکیلدیز (Ian F. Akyildiz) را برای علاقه مندان به مباحث شبکه آماده کرده ایم که در قالب 18 فصل و 517 صفحه به زبان انگلیسی ارائه شده است. در ادامه به معرفی کتاب، فصل بندی ها و فهرست مطالب ارائه شده در آن پرداخته و لینک خرید کتاب قرار داده شده است.

معرفی کتاب

این کتاب که به زبان انگلیسی ارائه شده، تحقیقات اخیر درباره WSN ها و نیز برنامه های کاربردی و پیشرفت ها در زمینه های متعدد را پوشش می دهد. به دلیل حجم خالص کاری که در دهه اخیر منتشر شده است. محتویات این کتاب بیشتر پشه TCP/IP را دنبال می کند که از لایه فیزیکی آغاز می شود و هر لایه پروتکل را با جزئیاتش در بر می گیرد. علاوه بر این، درباره راه حل های میان لایه ای و خدماتی چون سنکرون سازی، منطقه بندی و کنترل توپولوژی نیز با دقت بحث شده و موارد خاص WSN ها نیز معرفی شده اند. کار کرد داشتگی ها و پروتکل ها و الگوریتم های موجود نیز به طور دقیق در کتاب آمده اند.

فصل بندی کتاب

فصل ۱ مقدمه ای جامع از WSN ها است که سکو های سنسور و ساختار های شبکه را در بر دارد. فصل ۲ برنامه های کاربردی موجود از WSN ها را خلاصه می کند که از راه حل های نظامی تا برنامه های کاربردی خانگی گسترش دارند. فصل ۳ شمولی کامل از خصوصیات، عوامل اصلی طراحی و محدودیت های شبکه های حسگر بی سیم (WSNs) ها ارائه می کند. فصل ۴ لایه فیزیکی WSN ها شامل فناوری های لایه فیزیکی، خصوصیات ارتباط بی سیم و استاندارد های موجود در لایه فیزیکی WSN ها را بررسی می کند. فصل ۵ پروتکل های مختلف کنترل دسترسی به رسانه (MAC) برای WSN ها را با تمرکز ویژه بر دستیابی چندگانه حس حامل پایه با تکنیک های جلوگیری از ازدحام ارائه می کند که در این لایه بسیار به کار رفتند. همچنین راه حل های مجزا را که از متغیرهای CSMA/CA MAC مبتنی بر (TDMA) دستیابی چندگانه تقسیم زمانی گستره اند، معرفی می کند.

فصل ۶ روی تکنیک های کنترل خطا در WSN ها و تاثیرشان بر ارتباط مصرف بهینه انرژی متمرکز است. این دو فصل در کنار فصل ۵ ارزیابی جامعی از لایه لینک در WSN ها را ارائه می کنند. فصل ۷ به پروتکل های مسیریابی برای شبکه های WSN اختصاص یافته است. تعداد زیاد راه حل ها در این لایه در چهار بخش اصلی بررسی شدند که شامل داده محوری، سلسله مراتبی، جغرافیایی و کیفیت پروتکل های مسیریابی مبتنی بر خدمات یا QoS می باشد. فصل ۸ ابتدا، چالش های راه حل های لایه انتقال را معین می کند و سپس پروتکل ها را توصیف می کند. فصل ۹ تعاملات لایه متقابل بین هر لایه و تاثیرشان بر عملکرد ارتباطی را معرفی می کند. به علاوه، شیوه های ارتباط لایه متقابل نیز به طور دقیق شرح داده شدند. فصل ۱۰ درباره چالش های سنکرون سازی زمان و شیوه های مختلف طراحی شده برای بررسی این چالش ها بحث می کند.

فصل 11 چالش های منطقه بندی را ارائه و آنها را در دو رده بررسی می کند: تکنیک های متغیر پروتکل های منطقه بندی مبتنی بر گستره و پروتکل های منطقه بندی بدون گسترده. فصل ۱۲ برای ثبت راه حل های مدیریت توپولوژی در WSN ها سازماندهی شده است. استقرا، کنترل نیرو، فعالیت، زمان بندی و راه حل های خوشه بندی به طور خاص تر توضیح داده شده است. فصل ۱۳ مفهوم شبکه های سنسور – اکتور بی سیم (WSAN) و خصوصیات آنها را معرفی می کند. در این فصل، به طور خاص بر مسائل هماهنگی بین سنسورها و اكتورها و نیز بین اکتورهای متفاوت به همراه راه حل های مناسب تاکید شده است. به علاوه، درباره مسائل ارتباطی در WSN ها نیز بحث شده است. فصل ۱۴ شبکه های سنسور چند رسانه ای بی سیم (WMSNs) را به همراه چالش ها و ساختارهای مختلفشان ارائه می کند. به علاوه، در این فصل سکوهای شبکه سنسور چند رسانه ای موجود معرفی شدند و پروتکل ها در پی ساختار عمومی کتاب در لایه های مختلف توصیف شدند.

فصل ۱۵ به شبکه های سنسور بی سیم زیر آبی (UWSNs) با تمرکز عمده بر تاثیرهای محیط زیر آبی اختصاص یافته است. مبانی انتشار آکوستیک زیر آبی در این فصل بررسی شدند و راه حل های متناظرشان در هر لایه پشته پروتکل خلاصه شدند. فصل ۱۶ شبکه های سنسور زیر آبی بی سیم (WUSNs) و برنامه های کاربردی مختلف برای این شبکه ها را معرفی می کند. WUSN ها در خاک و WUSN ها در معادن و تونل ها به طور خاص توصیف شدند. همچنین در هر دو مورد ویژگی های کانال نیز بررسی شده است. به علاوه، چالش های موجود در لایه های ارتباطی نیز توصیف شدند. همچنین فصل ۱۷ درباره چالش های عمده ای بحث می شود که هنوز هم برای تکثیر WSN ها وجود دارند. در آخر در فصل 18 در مورد چالش های بهره وری انرژی و چندین چالش بزرگ دیگر بحث می کنیم و موضوعات تحقیقی باز را برای پرداختن به آنها برجسته می کنیم.

فهرست مطالب کتاب شبکه های حسگر بی سیم

فصل اول: مقدمه

 • سکوهای گره حسگر
 • سکوهای نرم افزار
 • سکوهای سخت افزار
 • تلاش های استاندارد سازی
 • نرم افزار
 • معماری شبکه حسگر بی سیم و مجموعه پروتکل ها
 • لایه فیزیکی
 • لایه لینک داده ها
 • لایه شبکه
 • لایه انتقال
 • لایه کاربر
 • مراجع

فصل دوم: کاربرد های شبکه حسگر بی سیم

 • کاربرد های نظامی
 • گرد و غبار هوشمند
 • سیستم تعیین تیراندازی
 • VigilNet
 • کاربردهای محیط زیستی
 • Great Duck Island
 • CORIE
 • ZebraNet
 • کنترل آتشفشان
 • تشخیص اولیه سیل
 • کاربرد های بهداشت
 • شبکیه چشم مصنوعی
 • کنترل بیمار
 • پاسخ اضطراری
 • کاربردهای خانگی
 • کنترل آب
 • کاربردهای صنعتی
 • نگهداری پیشگیرانه
 • کنترل بهداشت ساختاری
 • کاربرد های تجاری دیگر
 • مراجع

فصل سوم: فاکتور های موثر بر طراحی شبکه حسگر بی سیم

 • محدودیت های سخت افزاری
 • تحمل پذیری خطا (Fault Tolerance)
 • قابلیت مقایسه
 • هزینه های تولید
 • توپولوژی شبکه حسگر
 • فاز پیش گسترش و گسترش
 • فاز بعد از توسعه
 • فاز توسعه مجدد گره های مضاعف
 • رسانه انتقال
 • مصرف انرژی
 • حسگری
 • پردازش داده ها
 • ارتباط
 • مراجع

فصل چهارم: لایه فیزیکی

 • تکنولوژی های لایه فیزیکی
 • فرکانس رادیویی RF
 • تکنیکه دیگر
 • بررسی ارتباطات بی سیم فرکانس رادیویی RF
 • کدگذاری کانال (کد گذار کنترل خطا)
 • کدهای بلوک
 • کدگذاری کانال – منبع مشترک
 • مدولاسیون
 • FSK
 • QPSK
 • مدولاسیون دوگانه در مقابل M-ary
 • تاثیرات کانال بیسیم
 • کاهش انرژی
 • تاثیرات چندگانه
 • میزان خطای کانال
 • گراف دیسک واحد در مقابل مدل های کانال آمار
 • استاندارد های لایه فیزیکی
 • IEEE 802.15.4
 • ترنسیورهای موجود
 • مراجع

فصل پنجم: زیر لایه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال

 • چالش هایی برای زیر لایه نظارت بر دسترسی به لایه انتقال (MAC)
 • مصرف انرژی
 • معماری
 • شبکه بندی رویداد مبنا
 • همبستگی
 • مکانیزم CSMA
 • دسترسی رسانه انتقال بر مبنای کنترل سیستم ارتباطی
 • S-MAC
 • B-MAC
 • CC-MAC
 • سایر پروتکل های MAC بر مبنای سیستم کنترل ارتباطی
 • خلاصه
 • دسترسی به رسانه انتقال بر مبنای رزرواسیون
 • TRAMA
 • پروتکل های MAC بر مبنای رزرواسیون
 • خلاصه
 • دسترسی به کنترل رسانه هیبرید
 • Zebra-MAC
 • مراجع

فصل ششم: کنترل خطا

 • طبقه بندی طرح های کنترل خطا
 • کنترل خطا
 • درخواست مجدد اتوماتیک (ARQ)
 • اصلاح خطای دریافتی (FEC)
 • هیبرید ARQ
 • کنترں خطا در شکه های حسگر بی سیم
 • مدل تحلیل لایه متقابل
 • مدل شبکه
 • فاصله مسیر مورد انتظار
 • تحلیل مصرف انرژی
 • تحلیل زمان تاخیر
 • کدگشایی زمان تاخیر و انرژی
 • BER و PER
 • مقایسه طرح های کنترل خطا
 • توسعه طول مسیر
 • کنترل انرژی انتقال
 • کنترل خطای هیبرید
 • بررسی نتایج
 • مراجع

فصل هفتم: لایه شبکه ای

 • چالش هایی برای مسیریابی در شبکه
 • مصرف انرژی
 • مقیاس پذیری
 • آدرس دهی
 • نیرومندی (توانایی سیستم برای ادامه کار با خطا)
 • جانمایی (توپولوژی)
 • کاربری
 • پروتکل های داده محور و معماری تخت
 • غرقه سازی
 • شایعه پراکنی
 • پروتکل های گیرنده ی مربوط به اطلاعات از راه مذاکره (SPIN)
 • انتشار ارشادی
 • ارزیابی کیفی
 • پروتکل های سلسله مراتبی
 • پروتکل LEACH
 • پروتکل PEGASIS
 • پروتکل TEEN و APTEEN
 • ارزیابی کیفی
 • پروتکل های مسیریابی جغرافیایی
 • پروتکل MECN و SMECN
 • طرح های جمل جغرافیایی مربوط به اتصالات پراتلاف
 • PRADA
 • ارزیابی کیفی
 • پروتکل های مبتنی بر QoS
 • SAR
 • ارسال با حداقل هزینه
 • سرعت
 • ارزیابی کیفی
 • مراجع

فصل هشتم: لایه انتقال

 • چالش های لایه انتقال
 • سنجه های سر به سر
 • عملیات مبتنی بر کاربر
 • مصرف انرژی
 • پیاده سازی جهت دار
 • مسیریابی / آدرس دهی محدود
 • پروتکل انتقال چندگانه معتبر
 • ارزیابی کیفی
 • پروتکل پمپاژ کند ، قاب زنی سریع
 • ارزیابی کیفی
 • پروتکل تشخیص و جلوگیری از ازدحام
 • ارزیابی کیفی
 • پروتکل انتقال مطمئن رویداد به مخزن (ESRT)
 • ارزیابی کیفی
 • GARUDA
 • ارزیابی کیفی
 • پروتکل انتقال بی درنگ و معتبر
 • ارزیابی کیفی
 • مراجع

فصل نهم: لایه کاربردی

 • کدگذاری مبدا (فشرده سازی داده ها)
 • سنسور LZW
 • رمزگذاری منبع توزیع شده
 • پردازش پرس و جو
 • نمایش پرس و جو
 • تجمیع داده
 • COUGAR
 • معماری Fjords
 • سرویس تجمع کوچک (TAG)
 • TinyDB
 • مدیریت شبکه
 • معماری مدیریت شبکه های حسگر بی سیم (MANNA)
 • سیستم مدیریت شبکه سنسور (SNMS)
 • مراجع

فصل دهم: راه حل های لایه متقابل

 • تاثیرات بین لایه ای
 • تعاملات متقابل لایه
 • لایه های MAC شبکه
 • لایه های MAC و کاربرد
 • لایه های شبکه و فیزیکی
 • لایه های انتقال و فیزیکی
 • ماژول بین لایه ای
 • تعیین ابتکار
 • شروع انتقال
 • رقابت گیرنده
 • مسیریابی مبتنی بر زاویه
 • کنترل ازدحام محلی
 • Recap: تعاملات بین لایه ای XLP و عملکرد
 • مراجع

فصل یازدهم: هماهنگ سازی زمانی

 • چالش های هماهنگ سازی زمان
 • ساعت های کم هزینه
 • ارتباطات بی سیم
 • محدودیت های منابع
 • تراکم بالا
 • شکست گره
 • پروتکل زمان شبکه
 • تعاریف
 • پروتکل زمان بندی همگام سازی برای شبکه های حسگر (TPSN)
 • ارزیابی کیفی
 • همگام سازی با انتشار مرجع (RBS)
 • ارزیابی کیفی
 • هماهنگ سازی تطبیقی ساعت (ACS)
 • ارزیابی کیفی
 • پروتکل همگام سازی انتشار زمان (TDP)
 • ارزیابی کیفی
 • پروتکل انتشار مبتنی بر نرخ (RDP)
 • ارزیابی کیفی
 • پروتکل های همگام سازی مینی و کوچک
 • ارزیابی کیفی
 • سایر پروتکل ها
 • هماهنگ سازی بر پایه درخت سبک وزن (LTS)
 • TSync
 • هماهنگ سازی بهینه به طور متناوب
 • همگام سازی برای شبکه های سیار
 • مراجع

فصل دوازدهم: محلی سازی

 • چالش های محلی سازی
 • اندازه گیری لایه های فیزیکی
 • محدودیت های محاسباتی
 • کمبود GPS
 • گره های سنسور ارزان قیمت
 • روش های فاصله یابی
 • توان سیگنال دریافتی
 • زمان رسیدن
 • اختلاف زمان رسیدن
 • زاویه رسیدن
 • پروتکل های محلی سازی فاصله – محور
 • سیستم محلی سازی Ad Hoc
 • محلی سازی با اندازه گیری محدوده نویز
 • روش موقعیت یابی مبتنی بر زمان
 • محلی سازی متحرک
 • پروتکل های محلی سازی فاصله – آزاد
 • تخمین موقعیت محدب
 • پروتکل نقطه در مثلث تقریبی (APIT)
 • مراجع

فصل سیزدهم: مدیریت توپولوژی (جانمایی)

 • چیدمان
 • کنترل نیرو
 • LMST
 • LMA و LMN
 • کنترل نیروی هوشیار نسبت به تداخل
 • CONREAP
 • زمان بندی فعالیت
 • GAF
 • ASCENT
 • SPAN
 • PEAS
 • STEM
 • دسته بندی
 • دسته بندی سلسله مراتبی
 • HEED
 • دسته بندی حافظ پوشش
 • مراجع

فصل چهاردهم: شبکه های حسگر و عملکرد بی سیم (WSANs)

 • ویژگی های شبکه WSAN
 • معماری شبکه
 • معماری فیزیکی
 • هماهنگی سنسور – عملگر
 • الزامات ارتباطی سنسور – عملگر
 • انتخاب عملگر
 • راه حل بهینه
 • پروتکل مسیریابی و توزیع خوشه مبتنی بر رویداد
 • عملگر
 • چالش های هماهنگی سنسور – عملگر
 • هماهنگی عملگر – عملگر
 • تخصیص وظیفه
 • راه حل بهینه
 • پروتکل حراج محلی
 • ارزیابی عملگر
 • چالش های هماهنگی عملگر – عملگر
 • پشته پروتکلی شبکه های حسگر و عملگر بی سیم
 • صفحه مدیریت
 • صفحه هماهنگی
 • صفحه ارتباطی
 • مراجع

فصل پانزدهم: شبکه های حسگر چندرسانه ای بی سیم

 • چالش های طراحی
 • کدگذاری منبع چندرسانه ای
 • تقاضای پهنای باند بالا
 • مورد نیاز QoS با کاربرد خاص
 • پردازش درون شبکه ای چندرسانه ای
 • مصرف انرژی
 • پوشش
 • محدودیت منابع
 • ظرفیت متغیر کانال
 • جفت شدگی بین لایه ای قابلیت ها
 • معماری شبکه
 • معماری تک لایه
 • معماری چند لایه
 • پوشش
 • سخت افزار سنسور چندرسانه ای
 • سنسورهای صوتی
 • سنسورهای ویدیویی با وضوح پایین
 • سنسورهای ویدیویی با وضوح متوسط
 • نمونه هایی از شبکه های حسگر چندرسانه ای استقرار یافته
 • لایه فیزیکی
 • UWB رادیو ضربه ای با پردازش زمانی (TH-IR-UWB)
 • UWB چند منظوره (MC-UWB)
 • اندازه گیری فاصله از طریق UWB
 • لایه کنترل دسترسی به رسانی (MAC)
 • پروتکل MAC پروتکل فریم (FRASH)
 • پروتکل MAC کانال های مستقل بلادرنگ (RICH)
 • فناوری MIMO
 • مسائل باز تحقیقاتی
 • کنترل خطا
 • کنترل توان و کدگذاری کانال منبع مشترک
 • مسائل باز تحقیقاتی
 • لایه شبکه
 • پروتکل مسیریابی چند مسیری و چند سرعته (MMSPEED)
 • مسائل باز تحقیقاتی
 • لایه انتقال
 • بافر کردن و تطبیق مولتی هاپ
 • انتقال تصویر مقاوم در برابر خطا
 • مسائل باز تحقیقاتی
 • لایه کاربرد
 • مدیریت ترافیک و کنترل ورود
 • تکنیک های رمزگذاری چندرسانه ای
 • رمزگذاری تصویر ثابت
 • کدگذاری منبع توزیع شده
 • مسائل باز تحقیقاتی
 • طراحی بین لایه ای
 • واحد کنترل بین لایه ای
 • موضوعات تحقیقی آینده
 • پردازش درون شبکه ای مشارکتی
 • هماهنگ سازی
 • مراجع

فصل شانزدهم: شبکه های حسگر بی سیم زیر آبی

 • چالش های طراحی
 • شبکه های حسگر زمینی در مقابل شبکه های حسگر زیر آبی
 • شبکه همزمان در مقابل شبکه تاخیر
 • اجزای شبکه حسگر زیر آبی
 • سنسورهای زیر آبی
 • AUV ها
 • معماری ارتباطات
 • UWSN های دو بعدی
 • UWSN های 3 بعدی
 • شبکه های حسگر با AUV ها
 • مبانی انتشار صوتی زیر آبی
 • مدل انشار Urick
 • مدل کانال آب های عمیق
 • مدل کانال آب کم عمق
 • لایه فیزیکی
 • لایه MAC
 • پروتکل های MAC مبتنی بر CSMA
 • پروتکل های MAC مبتنی بر CDMA
 • پروتکل MAC هیبرید
 • لایه شبکه
 • راه حل های متمرکز شده
 • راه حل های توزیع شده
 • راه حل های هیبرید
 • لایه انتقال
 • مطالب تحقیقاتی باز
 • لایه کاربردی
 • طراح بین لایه ای
 • مراجع

فصل هفدهم: شبکه های حسگر زیر زمینی بی سیم

 • کاربرد ها
 • نظارت بر محیط زیست
 • نظارت بر زیرساخت ها
 • تعیین موقعیت اشیا
 • گشت مرزی و نظارت امنیتی
 • چالش های طراحی
 • بهره وری انرژی
 • طراحی توپولوژی
 • طراحی آنتن
 • شرایط شدید محیطی
 • معماری شبکه
 • WUSN در خاک
 • WUSN در معادن و تونل ها
 • کانال بی سیم زیرزمینی برای امواج EM
 • ویژگی های کانال زیر زمینی
 • تأثیر خصوصیات خاک در کانال زیر زمینی
 • ثابت دی الکتریک خاک
 • انتشار سیگنال زیر زمینی
 • بازتاب از سطح زمین
 • میرایی چند مسیری و نرخ خطای بیت
 • کانال بی سیم زیر زمینی برای القای مغناطیسی
 • مدل کانال MI
 • موج بر MI
 • ویژگی های امواج MI و موج بر MI در خاک
 • ارتباط بی سیم در معادن و تونل های جاده ای / مترو
 • محیط تونل
 • محیط اتاق و ستون
 • مقایسه با اندازه گیری های تجربی
 • معماری ارتباطات
 • لایه فیزیکی
 • لایه اتصال داده
 • لایه شبکه
 • لایه انتقال
 • طراحی بین لایه ای
 • مراجع

فصل هجدهم: چالش های بزرگ

 • ادغام شبکه های حسگر و اینترنت
 • ارتباطات چندرسانه ای بلادرنگ
 • پروتکل پشته‌ ای
 • هماهنگ سازی و محلی سازی
 • شبکه های حسگر بی سیم در محیط های چالش برانگیز
 • ملاحظات عملی
 • شبکه های حسگر نانو بی سیم (Wireless Nano-sensor Networks)
 • مراجع
 

باکس دانلود
شناسه:
۵۴۵۹
توضیحات:
تعداد صفحات: ۵۱۷ | سال انتشار: ۲۰۱۰ | زبان: انگلیسی | فرمت: PDF
قیمت:
۱۷,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است