چندتا از دوستان می گفتن مقاله هایی که با نرم افزار ns2 شبیه سازی میشه رو ریجکت می کنن، شاید هم نرم افزار opnet رو می گفت دقیق یادم نیست اما بین این دوتا یکی منظورش بود. آیا مسئله واقعیت داره ؟ با توجه به این که قصد داریم یه پروتکل جدید رو شبیه سازی کنیم، پیشنهاد شما در میان نرم افزار ns2 و ns3 کدوم هست ؟